Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wiadomości

Zmiany w organizacji kształcenia na Wydziale Humanistycznym

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Informacje Dziekana Wydziału Humanistycznego w sprawie szczegółowej organizacji zajęć na Wydziale od 10 do 30 stycznia 2022 roku.

Szanowni Państwo,

powołując się na Zarządzenie nr 4 Rektora UMK z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na UMK w Toruniu i po konsultacji z Samorządem Studenckim, informuję, że w okresie od 10 stycznia do 30 stycznia 2022 r. wszystkie zajęcia na Wydziale Humanistycznym będą prowadzone w trybie zdalnym.

W trybie stacjonarnym mogą odbywać się seminaria dyplomowe i zajęcia praktyczne po uzgodnieniu przez prowadzącego tej formy zajęć ze studentami.

Jednocześnie zaznaczam, że egzaminacyjna sesja zimowa oraz egzaminacyjna sesja zimowa poprawkowa w roku akademickim 2021/2022 odbywa się na terenie Uniwersytetu. Pisemne egzaminy i zaliczenia końcowe odbywają się przy zachowaniu reżimu sanitarnego wynikającego z odrębnych przepisów. Konsultacje (dyżury) pracowników w okresie od 10.01 do 30.01 oraz w okresie sesji odbywają się na terenie uczelni. Student może wziąć udział w konsultacjach z wykorzystaniem platform umożliwiających kontakt na odległość w trybie synchronicznym oraz z zapewnieniem możliwości interakcji między pracownikiem a studentem w czasie rzeczywistym.

 

Z wyrazami szacunku
dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK

Dziekan Wydziału Humanistycznego UMK

pozostałe wiadomości