Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wiadomości

KEiAK UMK solidarnie z Ukrainą

flaga Ukrainy z napisem KEiAK UMK solidarnie z Ukrainą

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK solidarnie z Ukrainą
Przyłączając się do stanowiska Rektora, prorektorów i całej społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wyrażamy stanowczy sprzeciw, ból i niezrozumienie wobec zbrojnej agresji wojsk rosyjskich na suwerenną Ukrainę. 

Jako pracownice i pracownicy Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK, zajmujący się także problematyką krajów Europy Środkowo-Wschodniej i obszaru postradzieckiego, ucząc o zróżnicowaniu kulturowym i uniwersalnym wymiarze wartości ludzkich, sprzeciwiamy się wojnie, która nigdy nie powinna stanowić mechanizmu rozwiązywania problemów kulturowych, narodowych, etnicznych. Jako antropolodzy, pracujący najczęściej w bezpośredniej relacji z ludźmi i analizujący zagadnienia społeczno-kulturowego Świata, protestujemy przeciwko używaniu złożonych kwestii historii, pamięci i tożsamości w służbie politycznych i zbrojnych konfliktów państwowych.

Wszystkim naszym dotychczasowym studentom z Ukrainy przekazujemy wyrazy współczucia i zapewniamy o naszej solidarności. Bez względu na pochodzenie, narodowość i poglądy polityczne w takich chwilach musimy być razem. Apelujemy o wszelkie możliwe wsparcie i zaangażowanie w pomoc doraźną oraz długotrwałą dla poszkodowanych, prześladowanych i atakowanych. Zachęcamy naszych studentów i przyjaciół do wspólnych działań, zapewniamy o naszym wsparciu, gotowości i dyspozycji. Wierzymy, że zdecydowana postawa nas wszystkich, ludzi dla ludzi, w sferze symbolicznej i bezpośredniego zaangażowania może zminimalizować skutki nieuzasadnionej agresji.


Кафедра етнології та культурної антропології Університету Миколая Коперніка солідарна з Україною

Долучаючись до позиції Ректора, проректорів та усієї спільноти Університету Миколая Коперніка в Торуні, ми виражаємо рішучий спротив, біль та нерозуміння щодо збройної агресії російських військ на суверенну Україну.

Працівниці та працівники Кафедри етнології та культурної антропології Університету Миколая Коперніка в Торуні, займаючись, зокрема, проблематикою Центрально-Східної Європи та постсовєцького простору, навчаючи культурних відмінностей та універсальному виміру людських якостей, ми висловлюємо спротив війні, яка ніколи не повинна бути інструментом вирішення культурних, національних чи етнічних проблем. Як антропологи, що працюють безпосередньо з людьми та аналізуючи проблеми суспільно-культурного Світу, ми протестуємо щодо використання складних історичних питань, памʼяті та ідентичності в державних політичних та збройних конфліктах.

Усім нашим українським студентам висловлюємо співчуття та запевнення в нашій солідарності з Вами. Без значення на походження, національність та політичні погляди, в цей час ми повинні бути разом. Закликаємо до підтримки та залучення у будь-якій формі потерпілих, переслідуваних та атакованих осіб. Заохочуємо наших студентів та друзів до спільних дій, ми готові Вас підтримати, ми завжди до Ваших послуг. Віримо, що наша спільна позиція «люди для людей» як символічно, так і безпосередньо, може мінімізувати наслідки безпричинної агресії.


Inicjatywy i informacje UMK w zakresie pomocy Ukrainie:

UMK solidarnie z Ukrainą
Pomoc dla Ukrainy 
Wszystkie ręce na pokład 
Wiadomość dla studentów z Ukrainy (Wydział Humanistyczny) 

pozostałe wiadomości