Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wiadomości

Studiuj po europejsku

Student trzyma laptopa, na którego ekranie wyświetlana jest strona YUFE
fot. Andrzej Romański

Od 4 do 24 kwietnia 2022 r. potrwa rekrutacja do kolejnej edycji YUFE Student Journey – programu, który pozwala studiować jednocześnie na kilku europejskich uczelniach.

YUFE Student Journey daje możliwość jednoczesnego studiowania na europejskich uniwersytetach zrzeszonych w konsorcjum Young Universities for the Future of Europe. Pozwala połączyć akademickie wysiłki z kursami językowymi i szkoleniami zawodowymi, umożliwia również angażowanie się w inicjatywy obywatelskie i społeczne, takie jak wolontariat czy aktywność w Poradniach Studenckich lub YUFE Challenge Teams.

Udział w programie pozwala tworzyć plan zajęć w taki sposób jak na studiach międzywydziałowych, ale w międzynarodowym wymiarze, a wybrane kursy z oferty uniwersytetów partnerskich można – za zgodą dziekana - wpisać do swojego toku studiów.

Jakie są doświadczenia uczestniczek i uczestników poprzednich edycji YSJ? Adeniran Adewoye, student YUFE z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii, zapisał się na zajęcia uniwersytetów na Cyprze i w Rijece. – Kursy są częścią mojego dyplomu w Finlandii, ale dzięki YUFE miałem szansą zetknąć się z różnymi tradycjami nauczania w tych krajach - mówi.

Podobnie postąpił  Mikail Yildiz, student prawa Uniwersytetu w Maastricht, który ukończył studia licencjackie, poprzez włączenie w ich tok kursów akademickich oferowanych przez uczelnie partnerskie. – Udział w multidyscyplinarnych zajęciach w całej Europie był wyjątkowym doświadczeniem – mówi Mikail, który swoją podróż rozpoczął po przeczytaniu uczelnianego newslettera. Od razu przejrzał stronę YUFE.eu i stwierdził, że to jest to, czego szukał, aby rozwinąć w pełni swoje umiejętności i przygotować się do profesjonalnej kariery po ukończeniu studiów.

Okazją, aby wkroczyć na ścieżkę YUFE Student Journey, będzie najbliższa rekrutacja, która potrwa od 4 do 24 kwietnia 2022 r. Żeby zgłosić chęć udziału w programie, należy w tym terminie założyć konto na Wirtualnym Kampusie YUFE, wypełnić formularz i załączyć list motywacyjny.

Osoby zakwalifikowane już od przyszłego semestru będą mogły korzystać z szerokiego wachlarza możliwości, wybierać spośród kursów akademickich i innych aktywności. Ważnym aspektem w konsorcjum jest wielojęzyczność, więc poza tradycyjnymi formami nauki utworzono również kafejki językowe i tandemy, w trakcie których w mniej oficjalnych warunkach można szlifować język przy kubku gorącej kawy.

Swoją podróż z YUFE można zrealizować zarówno wirtualnie, jak i fizycznie – wyjeżdżając za granicę i odwiedzając partnerską uczelnię, a także łącząc ze sobą obie te formy w trybie blended mobility.

Za osiągnięcia na polu mobilności, społecznym, zawodowym czy językowym można otrzymać odznaczenie – YUFE Star. To nie tylko poświadczenie zdobytych umiejętności, ale istotny dowód zaangażowania i aktywności na międzynarodowym rynku pracy. Ci, którzy w trakcie swojej dwuletniej przygody zdobędą gwiazdę, zakończą kursy akademickie (min. 12 punktów ECTS) i wezmą udział w trzech spotkaniach YUFE Academy, otrzymają YUFE Student Journey Cerificate – dyplom jednego z pierwszych sojuszy aspirujących do miana Europejskiego Uniwersytetu.

Więcej historii studentów YUFE:

Shaping your own degree with YUFE – Mikail Yildiz's story

YUFE: a mind-boggling experience – Adeniran Adewoye' story

Developing skills that your regular studies simply don't teach - Beatrice Carniato' story

Więcej informacji na temat YUFE, YUFE Student Journey, YUFE Academy, YUFE Star Programme oraz rekrutacji do programu można znaleźć na następujących stronach internetowych:

umk.pl/yufe/studia

Wirtualny Kampus YUFE

Ulotka YUFE

pozostałe wiadomości