Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wiadomości

MOST do innego miasta

Trzy studentki na tle budynku rekotoratu UMK
fot. Andrzej Romański

Od 15 kwietnia do 15 maja 2022 r. potrwa rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na rok akademicki 2023/2023. Program pozwala na uczestniczenie w studiach na wybranej polskiej uczelni przez jeden lub dwa semestry.

Propozycja adresowana jest do osób studiujących i realizujących doktoraty, a ofertę studiów dostępnych w ramach Programu można znaleźć systemie IRK MOST: https://irkmost.amu.edu.pl

Wyjechać można na następujące polskie uczelnie:

Uczelnie będące sygnatariuszami Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski;
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Uniwersytet Gdański;
 • Uniwersytet Jagielloński;
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • Uniwersytet Łódzki;
 • Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie;
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Opolski;
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie;
 • Uniwersytet Rzeszowski;
 • Uniwersytet Szczeciński;
 • Uniwersytet Śląski;
 • Uniwersytet Warszawski;
 • Uniwersytet w Białymstoku;
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 • Uniwersytet Wrocławski;
 • Uniwersytet Zielonogórski.

Uczelnie stowarzyszone:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie;
 • Akademia Sztuki Wojennej;
 • Akademia Sztuki w Szczecinie;
 • Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku;
 • Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk;
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
 • Wojskowa Akademia Techniczna.

Szczegółowych informacji udziela uczelniana koordynatorka programu MOST Karolina Rochnowska (kontakt: Dział Kształcenia, rektorat, pok. 414, tel. 56 611 49 07, e-mail: karoch@umk.pl).

Bieżące informacje dostępne będą na stronach Programu: http://most.amu.edu.pl oraz www.facebook.com/programmost2000

Program MOST prowadzony jest przez Uniwersytecką Komisję Kształcenia.

pozostałe wiadomości