Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wiadomości

Wyższa jakość kształcenia

Grupa studentów w sali podczas zajęć
fot. Andrzej Romański

Kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych, prowadzonych w semestrze letnim oraz w całym roku akademickim 2021/2022, są wciąż otwarte. W badaniu mogą wziąć udział studenci i studentki oraz uczestnicy i uczestniczki studiów podyplomowych.

Informacja zwrotna umożliwi identyfikację mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego oraz będzie wykorzystana do sprawniejszego zarządzania ofertą dydaktyczną Uniwersytetu. Zebrane i opracowane wyniki, stanowią podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia oraz do docenienia najlepszych nauczycieli.
Więcej o rekomendacjach jakościowych można przeczytać na stronie jakość.umk.pl.
Uczestnictwo w badaniu polega na wypełnieniu kwestionariusza dostępnego po zalogowaniu w systemie: https://usosweb.umk.pl/ lub w aplikacji Mobilny USOS UMK.
Kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych pozostaną otwarte do 15 października 2022 r. do godz. 23:59.

pozostałe wiadomości