Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wiadomości

Agata Zamorowska z Grants4NCUstudents

Zdjęcie ilustracyjne
Agata Zamorowska

Pani Agata Zamorowska, studentka II roku etnologii – antropologii kulturowej UMK, została laureatką V edycji konkursu „Grants4NCUstudents”, organizowanego w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB). Zgłoszony przez nią projekt zespołowy „Living in the shadow of communication exclusion - anthropological research in the warmian-masurian voivodeship” otrzymał finasowanie i będzie realizowany w 2023 r. Pani Agata Zamorowska jest kierowniczką projektu, członkiem jej zespołu jest Pan Maciej Susarski, również student II roku etnologii – antropologii kulturowej UMK. Opiekunką projektu jest dr Maja Dobiasz-Krysiak. Pani Agacie i zespołowi, serdecznie gratulujemy! (wyniki konkursu Grants4NCUStudents V edycja 2022)

Projekt badawczy „Living in the shadow of communication exclusion - anthropological research in the warmian-masurian voivodeship” będzie dotyczył dwóch przenikających się zagadnień: wykluczenia komunikacyjnego oraz społecznych reakcji na to zjawisko. Badania będą realizowane w konkretnym i nieprzypadkowym terenie - województwie warmińsko-mazurskim, gdzie problem ten dotyka wielu mieszkańców wsi i mniejszych miast. Celem projektu jest zdiagnozowanie wpływu wykluczenia komunikacyjnego na codzienność osób zamieszkujących Warmię i Mazury oraz próba prześledzenia inicjatyw podejmowanych w celu przeciwdziałania temu wykluczeniu. Badania będą prowadzone między innymi we wsi Zgon, gdzie znajduje się droga transportu ciężarowego, która utrudnia mieszkańcom funkcjonowanie oraz w okolicach podolsztyńskiej wsi Plutki, gdzie prześledzić możemy przykłady artystyczno-społecznych działań związanych z niedostępnym położeniem tych miejscowości. Badania będą opierały się w głównej mierze na wywiadach etnograficznych.

Grants4NCUStudents to konkurs którego celem jest wspieranie inicjatyw naukowych, artystycznych oraz konserwatorskich studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe, udział w konkursach międzynarodowych oraz organizację wystawy indywidualnej lub grupowej. Konkurs jest skierowany do: studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (zobacz więcej o konkursie Grants4NCUStudents).

pozostałe wiadomości