Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wiadomości

Rekrutacja do Programu MOST 2023/2024

Grupa studentów i studentek siedzi na schodach i rozmawia ze sobą. Na zdjęciu jest osiem osób.
Rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów ruszyła 15 kwietnia fot. Andrzej Romański

Do 15 maja 2023 r. potrwa rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2023/2024. Program pozwala na uczestniczenie w studiach na wybranej uczelni polskiej przez jeden lub dwa semestry.

Program MOST prowadzony jest przez Uniwersytecką Komisję Kształcenia. Propozycja adresowana jest do osób studiujących i realizujących doktoraty, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystą uczelnią. Student, studentka lub uczestnik studiów doktoranckich ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet w ramach oferty przedstawianej corocznie przez uczelnie biorące udział w programie oraz prawo wyboru przedmiotów w oparciu o istniejące programy studiów.

Zainteresowani udziałem w Programie mogą zapoznać się z ofertą studiów w systemie IRK MOST (https://irkmost.amu.edu.pl) i informacją na stronie https://www.umk.pl/studenci/mobilnosc/most/. Uczelniany Koordynator Programu MOST przygotował również spotkania informacyjne dotyczące rekrutacji, które odbędą się za pośrednictwem MS Teams:

  • 19 kwietnia 2023 r. (środa), godz. 10:00-11:00;
  • 26 kwietnia 2023 r. (środa), godz. 10:00-11:00;
  • 10 maja 2023 r. (środa), godz. 10:00-11:00.

Aby dołączyć do spotkania, należy w wybranym terminie i we wskazanej godzinie kliknąć w link: <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmI1OGQyMmMtZTMzOS00NjA1LWIwMDctNmYxOTJkY2Y0N2Vi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%22ec180f64-4957-4629-a84a-9a77834fec1d%22%7d>; identyfikator spotkania: 386 594 004 883, kod dostępu: CW2JAL.

Wydrukowane i podpisane wnioski należy składać w Dziale Kształcenia UMK (Rektorat, IV piętro, pok. 414). Pytania dotyczące Programu należy kierować na adres karoch@umk.pl lub telefonicznie: 56 611 4907.

pozostałe wiadomości