Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wiadomości

Etnoszkoła o migrantach w ZS nr 2 w Rypinie

dr Joanna Książek w  ZS nr 2 w Rypinie
dr Joanna Książek w ZS nr 2 w Rypinie

W dniu 28 marca 2022 r. dr Joanna Książek z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu odwiedziła Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, w którym poprowadziła lekcję pt. "Wyzwania wielokulturowości – migranci i uchodźcy". Spotkanie dotyczyło społecznych i kulturowych mechanizmów obchodzenia się z odmiennością reprezentowaną przez imigrantów. Podczas dwóch godzin lekcyjnych uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę uchodźczą z punktu widzenia antropologii kulturowej. Dowiedzieli się jak przebiega integracja cudzoziemców w Polsce i jakie niesie ze sobą wyzwania, do których należą m. in.: strach i obawy ze strony społeczeństwa przyjmującego, problemy z akceptacją, funkcjonowanie stereotypów czy praktyki medialne. Zapoznali się także z koncepcją na temat roli „innych” w kształtowaniu własnej tożsamości zbiorowej. Lekcja została przeprowadzone w ramach propozycji Etnoszkoła, którą Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK kieruje do szkół średnich w regionie.

pozostałe wiadomości