Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wiadomości

Zapraszamy na Immatrykulację 2022

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Rafał Kleśta-Nawrocki

Uniwersytecka Inauguracja nowego roku akademickiego 2022/23 na UMK odbędzie się w poniedziałek 3 października 2022 r. o godz. 11:00 w Auli UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 11 i będzie transmitowana na stronie UMK TV. W poniedziałek 3 października 2022 r., o godz. 12.00 w sali AB 2.11 w Collegium Humanisticum (ul. Bojarskiego 1, II piętro) odbędzie się spotkanie organizacyjne dla studentów I roku kierunku etnologia – antropologia kulturowa z częścią kadry naukowo-dydaktycznej Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej, w tym z koordynatorem kierunku i jednocześnie opiekunem nowego roku dr. Rafałem Beszterdą. Wydziałowa Immatrykulacja dla studentów I roku studiów etnologii – antropologii kulturowej wraz z wszystkimi nowymi studentami Wydziału Humanistycznego odbędzie się również w poniedziałek 3 października br. o godz. 15.00 w Auli UMK w Toruniu przy ul. Gagarina 11. Wszystkich studentów pierwszego roku serdecznie zapraszamy!

Zajęcia dydaktyczne według planu zajęć rozpoczną się dla Państwa od wtorku 4 października br. Rejestracji na zajęcia w systemie USOS w semestrze zimowym 2022/2023 będzie można dokonać od 28 września do 26 października, a pełne informacje w tym zakresie zostaną przekazane na spotkaniu organizacyjnym. Studentom rozpoczynającym studia zalecamy możliwie najszybsze założenie konta na centralnym serwerze kont UMK. Dzięki niemu będziecie Państwo mogli utworzyć konto na platformie Office 365, niezbędne do udziału w ewentualnych zajęciach zdalnych prowadzonych z wykorzystaniem MS Teams. Nowo przyjęci studenci, nie posiadający jeszcze legitymacji studenckiej mogą odszukać swój numer indeksu w systemie IRK w zakładce "Wykształcenie" danych osobowych kandydata. Od 1 października w systemie USOS będzie można podpisać ślubowanie. Po podpisaniu ślubowania będzie można odebrać w dziekanacie legitymację studencką lub poprosić o zaświadczenie o statusie studenta. Odbiór legitymacji będzie możliwy, jeśli zdjęcie zostało zaakceptowane w systemie IRK i pod warunkiem uiszczenia opłaty. Wasz Dziekanat mieści się w Collegium Maius, Fosa Staromiejska 3, a studentami etnologii - antropologii kulturowej zajmuje się Pani Elżbieta Pieczątkiewicz, pok. 120.

pozostałe wiadomości