Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
e-mail: etnowww@umk.pl

obrazek nr 1 obrazek nr 2 obrazek nr 3 obrazek nr 4

Wiadomości

Nowy numer czasopisma "Okolice" pt. „Obcy we wsi? Migracje, tożsamości, relacje”

Rower na polnej drodze
W terenie fot. Klaudia Traczykowska

Zapraszamy do lektury artykułów z badań terenowych studentek i studentów Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK. Kolejny tom studenckiego czasopisma „Okolice” zatytułowany „Obcy we wsi? Migracje, tożsamości, relacje”, zorganizowany jest wokół pytań o tożsamość miejsc i osób mieszkających w nowoosiedleńczych wioskach koło Olsztyna. Jest on efektem warmińskich warsztatów terenowych i obejmuje siedem tekstów o różnorodnym charakterze – od krótkich artykułów antropologicznych, poprzez eseje badawcze, fotoreportaż, aż po poezję etnograficzną. Wszystkie one są debiutanckimi próbami zmierzenia się z terenową materią i ujęcia w tekstowe karby rozległego doświadczenia badawczego, biograficznego i edukacyjnego, które przebyli studenccy badacze i badaczki na Warmii, również stając się na chwilę „obcymi we wsi”. Redaktorami tomu są dr Joanna Książek - redaktor naczelna "Okolic" oraz dr Maja Dobiasz-Krysiak - prowadząca badania i obóz szkoleniowo-badawczy pod hasłem „Obcy we wsi?” w kwietniu 2022 r. 

Czytaj więcej: Okolice 2022-23
Czytaj więcej: Obcy we wsi? Studenckie badania terenowe na Warmii

pozostałe wiadomości