Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Elżbieta Kruszyńska, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Tajemny język dzieci : twórcze wykorzystanie folkloru dziecięcego w poezji dla młodego odbiorcy (na przykładzie wierszy dla dzieci Danuty Wawiłow).

Tytuł równoległy: The secret language of children : the creative use of children's folklore in poetry for a young audience (on the example of children's poems by Danuta Wawiłow).

Tytuł całości: Folklor polski i litewski, źródła - adaptacje - interpretacje / pod red. Andrzeja Baranowa, Jarosława Ławskiego i Violetty Wróblewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: S. 309-318, streszcz. ang.

Seria: (Paralele : folklor, literatura, kultura)

Punktacja MNiSW: 20.000


2/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Picture book w szkolnej edukacji polonistycznej.

Tytuł równoległy: The picture book in Polish school education.

Tytuł całości: Lekcja POLSKI(ego), praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku. T. 2: Praktyki edukacyjne / red. nauk. Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM : 2021

Opis fizyczny: S. 381-392, streszcz. ang.

Seria: (Filologia Polska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ;nr 231)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Jasna, promienna i optymistyczna : o wartościach opowiadań Zofii Żurakowskiej.

Tytuł równoległy: Fair, bright, optimistic : about literary work of Zofia Żurakowska.

Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N: Educatio Nova

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 5

Opis fizyczny: S. 239-250, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17951/en

Punktacja MNiSW: 20.000


4/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: "Konieczna", "pożądana", "dozwolona", "zakazana" : o książkach religijnych dla dzieci i młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym.

Tytuł równoległy: "Necessary", "desired", "permitted", "prohibited" : about religious books for children and youth in the interwar period.

Tytuł całości: "Stare" i "nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży, teksty religijne / pod red. Bożeny Olszewskiej i Olafa Pajączkowskiego.

Adres wydawniczy: Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego : 2019

Opis fizyczny: S. 31-40, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Mądre, dobre, pracowite... : o dziewczęcych bohaterkach w prozie Antoniny Domańskiej.

Tytuł całości: (Re)konstrukcje przeszłości w prozie Antoniny Domańskiej / red. nauk. Małgorzata Chrobak, Katarzyna Wądolny-Tatar.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : 2019

Opis fizyczny: S. 187-198, streszcz. ang.

Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ;nr 946)
Seria: (Literatura i Kultura dla Dzieci i Młodzieży ;t. 1)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


6/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Obraz chorej matki w literaturze dla dzieci i młodzieży.

Tytuł równoległy: A picture of afflicted mother in literature for young people.

Tytuł całości: Kobiety i choroby, literackie i pozaliterackie obrazy doświadczeń życiowych / pod red. Beaty Walęciuk-Dejneki.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Aureus : 2019

Opis fizyczny: S. 105-113, streszcz. ang.

Seria: (Różne Odsłony Kobiecych Światów)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


7/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Filmowe dziecko według prozy Adama Bahdaja.

Tytuł równoległy: A movie child based on the Adam Bahdaj's novels.

Tytuł całości: Dziecko w świecie ruchomych obrazów / pod red. Macieja Wróblewskiego, Sylwii Kołos.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 133-143, streszcz. ang.

Seria: (Biblioteczka Dziecięca)

Punktacja MNiSW: 20.000


8/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Świat dziewcząt widziany oczami kobiet : (dwa przykłady: Królestwo dziewczynki Iwony Chmielewskiej i Pierwsze koty robaczywki Kariny Bonowicz)

Tytuł równoległy: The world of girls seen trough the women eyes on the two examples: Królestwo dziewczynki Iwony Chmielewskiej and Pierwsze koty robaczywki Kariny Bonowicz.

Czasopismo: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 6

Opis fizyczny: S. 147-153, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


9/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: "Bajki wam niosę, posłuchajcie, dzieci" : dydaktyczne drobiazgi literackie dla najmłodszych Adama Bahdaja.

Tytuł całości: "Stare" i "nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży, małe formy narracyjne / pod red. Bożeny Olszewskiej i Olafa Pajączkowskiego.

Adres wydawniczy: Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 405-416, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


10/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Między zabawą a dydaktyką : literacka twórczość Adama Bahdaja dla dzieci i młodzieży.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 427 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 401-415. Indeks.

Punktacja MNiSW: 100.000


11/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Samotność dziecka w świecie dorosłych : (na przykładzie "Kiedy znów będę mały", "Feralnego tygodnia" i "Spowiedzi motyla" Janusza Korczaka).

Czasopismo: Jednak Książki

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 7

Opis fizyczny: S. 67-79, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


12/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Książka obrazkowa jako katalizator wartości w literaturze dla młodego odbiorcy na przykładzie książek Iwony Chmielewskiej.

Tytuł całości: Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka / red. nauk. Alicja Ungeheuer-Gołąb i Urszula Kopeć.

Adres wydawniczy: Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 321-329, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


13/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Śladami bohaterów Adama Bahdaja : konstrukcja przestrzeni w wybranych powieściach dla dzieci i młodzieży.

Tytuł całości: Przestrzeń w kulturze współczesnej. T. 2: Język, media, architektura / red. Beata Morzyńska-Wrzosek i Daria Mazur.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2016

Opis fizyczny: S. 95-108, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


14/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: "Pożądana" infantylność dziecięcych bohaterów Adama Bahdaja.

Tytuł całości: Światy dzieciństwa, infantylizacje w literaturze i kulturze / red. Małgorzata Chrobak, Katarzyna Wądolny-Tatar.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2016

Opis fizyczny: S. 287-301, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


15/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Kto tu właściwie jest mentorem? O dorosłych w powieściach dla młodzieży Adama Bahdaja.

Czasopismo: Filoteknos : literatura dziecięca, mediacja kulturowa, antropologia dzieciństwa

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 6

Opis fizyczny: S. 95-105

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


16/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Spółka Bahdaj-Jędryka, czyli o podróży w czasy PRL-u.

Tytuł całości: Ut pictura poesis, wokół korespondencji sztuk / pod red. Piotra Rosińskiego, Zbigniewa Trzaskowskiego.

Adres wydawniczy: Kielce, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 125-135, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


17/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Ludzie z pasją : współczesne biografie dla młodego odbiorcy.

Tytuł całości: "Stare" i "nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży, biografie / pod red. Bożeny Olszewskiej, Olafa Pajączkowskiego i Lidii Urbańczyk.

Adres wydawniczy: Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 148-157, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


18/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Literatura dla dzieci i młodzieży w nowej rzeczywistości, nowa rzeczywistość w literaturze dla dzieci i młodzieży.

Tytuł całości: Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media / pod red. Macieja Wróblewskiego, Elżbiety Kruszyńskiej, Aleksandry Szwagrzyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 75-88, streszcz. ang.

Seria: (Biblioteczka Dziecięca)

Punktacja MNiSW: 5.000


19/54


Autorzy: Wróblewski Maciej, Kruszyńska Elżbieta, Szwagrzyk Aleksandra.

Tytuł oryginału: Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media / pod red. Macieja Wróblewskiego, Elżbiety Kruszyńskiej, Aleksandry Szwagrzyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 266 s., il.

Seria: (Biblioteczka Dziecięca)

Punktacja MNiSW: 5.000


20/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Srebrna piłka, pluszowy miś, gumowy zajączek - fantastyczni przewodnicy dziecka po świecie realnym.

Tytuł całości: Literatura popularna. T. 2: Fantastyczne kreacje światów / pod red. Ewy Bartos [et al.].

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2014

Opis fizyczny: S. 145-157, streszcz. ang., niem.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 3268)

Punktacja MNiSW: 5.000


21/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Kondycja odbiorcy w literaturze dla dzieci i młodzieży a kondycja literatury dla dzieci i młodzieży : komunikat.

Tytuł całości: O kondycji człowieka w polskiej literaturze najnowszej / pod red. Damiana Kaji i Macieja Wróblewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2014

Opis fizyczny: S. 81-93, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


22/54


Autorzy: Fiałkowska Katarzyna Anna, Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Matura 2015 : zadania maturalne wokół tekstów kultury.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor : 2014

Opis fizyczny: 72 s., tab.


23/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Dziewczęta contra chłopcy : czy tylko płeć różni bohaterów literackich Kornela Makuszyńskiego?

Czasopismo: Guliwer : kwartalnik o książce dla dziecka

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 3 (109)

Opis fizyczny: S. 76-81, il.


24/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: "Wejdź, człowiecze, na szczyt Fudżi [...] i zrozum życie do dna" : fascynacja Krajem Kwitnącej Wiśni w opowiadaniach Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 14

Opis fizyczny: S. 118-125

Punktacja MNiSW: 4.000


25/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Dydaktyczno-wychowawcza rola czasopism dla dzieci w dwudziestoleciu międzywojennym (na przykładzie "Płomyczka").

Tytuł całości: "Stare" i "nowe" czasopisma dla dzieci i młodzieży / pod red. Bożeny Olszewskiej i Elżbiety Łuckiej-Zając.

Adres wydawniczy: Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego : 2013

Opis fizyczny: S. 101-112, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


26/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Książka czy twardy dysk : rozmowa z dr. Piotrem Marciszukiem - polonistą i filozofem, właścicielem i dyrektorem Wydawnictwa Stentor, wiceprezydentem Federacji Wydawców Europejskich.

Czasopismo: Kwartalnik Edukacyjny

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 81-85

Uwagi: Tytuł numeru: Neurodydaktyka warsztat polonistyczny.


27/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Dzieciństwo bez tajemnic? Tabu w literaturze i sztuce dla dzieci / red. B. Sochańska, J. Czechowska. Poznań 2012.

Czasopismo: Literatura Ludowa

Rocznik: 2013

Szczegóły: R. 57 nr 4-5

Opis fizyczny: S. 110-112

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 5.000


28/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: O kryzysie czytania i książce ikonolingwistycznej.

Tytuł całości: Dziecko i literatura we współczesnym świecie / pod red. Barbary Moraczewskiej, Edmunda Oberlana.

Adres wydawniczy: Włocławek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : 2012

Opis fizyczny: S. 51-68, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


29/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: O potrzebie bezpieczeństwa i tożsamości młodego człowieka : na wybranych przykładach prozy Doroty Terakowskiej.

Tytuł całości: Fantastyka w obliczu przemian / pod red. Rafała Kochanowicza, Doroty Mrozek, Beaty Stefaniak.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : 2012

Opis fizyczny: S. 125-135

Seria: (Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ;t. 71)

Punktacja MNiSW: 5.000


30/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: O poszukiwaniu własnej tożsamości : Ruchomy zamek Hauru.

Tytuł całości: Studio Ghibli, miejsce filmu animowanego w japońskiej kulturze : praca zbiorowa / pod red. Joanny Zaremby-Penk i Marcina Lisieckiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Kirin : 2012

Opis fizyczny: S. 287-301, streszcz. ang. s. 362

Punktacja MNiSW: 5.000


31/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Sposób istnienia koloru w literaturze dla dzieci i młodzieży : na wybranych przykładach.

Czasopismo: Litteraria Copernicana

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 10

Opis fizyczny: S. 68-75, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Tytuł tomu: Kolor w literaturze / pod red. Joanny Bielskiej-Krawczyk

Punktacja MNiSW: 7.000


32/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: O lepszym czytaniu : innowacyjne spojrzenie na proces czytania.

Czasopismo: Polonistyka

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 66 nr 4

Opis fizyczny: S. 44-48, tab.


33/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Książka obrazkowa i jej rola w rozwoju dzieci : wprowadzenie w problematykę.

Czasopismo: Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 3

Opis fizyczny: S. 183-190, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


34/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Jana Brzechwy bajki dla dzieci.

Tytuł całości: Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 245-254

Seria: (Paralele : folklor, literatura, kultura)

Punktacja MNiSW: 5.000


35/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Picture book : rozmowa z Iwoną Chmielewską.

Czasopismo: Polonistyka

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 65 nr 3

Opis fizyczny: S. 59-61


36/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Dzieci i dorośli : trzy literackie spojrzenia na relacje międzypokoleniowe.

Czasopismo: Polonistyka

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 65 nr 3

Opis fizyczny: S. 39-42, streszcz. ang.


37/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Konstelacja wartości w lekturach szkolnych : (rozważania o utworach przeznaczonych dla szkoły podstawowej i gimnazjum).

Tytuł całości: Istnieć w kulturze, między teorią a praktyką edukacyjną / pod red. Małgorzaty Święcickiej, Danuty Jastrzębskiej-Golonki i Agnieszki Rypel.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego : 2010

Opis fizyczny: S. 103-112, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


38/54


Autorzy: Sawrycki Władysław, Tański Paweł, Kaja Damian, Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego. 3 / pod red. Władysława Sawryckiego, Pawła Tańskiego, Damiana Kaji i Elżbiety Kruszyńskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Mado : 2010

Opis fizyczny: 293, [1] s.

Punktacja MNiSW: 5.000


39/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Inny, obcy, odmieniec : bohaterowie współczesnych powieści dla młodzieży.

Czasopismo: Polonistyka

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 64 nr 4

Opis fizyczny: S. 21-25, streszcz. ang.


40/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Wokół problematyki powieści dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym oraz w literaturze współczesnej

Tytuł całości: Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś / pod red. Władysława Sawryckiego, Elżbiety Kruszyńskiej, Macieja Wróblewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 205-212


41/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Dydaktyczny charakter powieści dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Grado : 2009

Opis fizyczny: 293 s.

Uwagi: Bibliogr. s. [279]-293.

Punktacja MNiSW: 24.000


42/54


Autorzy: Sawrycki Władysław, Kruszyńska Elżbieta, Wróblewski Maciej.

Tytuł oryginału: Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś / pod red. Władysława Sawryckiego, Elżbiety Kruszyńskiej, Macieja Wróblewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 284 s., indeks osób

Punktacja MNiSW: 5.000


43/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Wokół wartości : na przykładzie religijnej prozy dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym.

Tytuł całości: Polonistyczne drogi, księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Władysławowi Sawryckiemu w 70. rocznicę urodzin / pod red. Macieja Wróblewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2008

Opis fizyczny: S. 217-231

Punktacja MNiSW: 7.000


44/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: O pożytkach płynących z dobroci : na przykładzie powieści Marii Buyno-Arctowej Słoneczko.

Tytuł całości: Przez dwa stulecia, in memoriam Artur Hutnikiewicz / pod red. Janusza Kryszaka i Hanny Ratusznej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 243-250

Punktacja MNiSW: 6.000


45/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Audytoryjne formy pracy z książką.

Tytuł całości: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego / pod red. Katarzyny Lange, Władysława Sawryckiego i Pawła Tańskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2004

Opis fizyczny: S. 319-328

Punktacja MNiSW: 4.000


46/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: O języku Bajek i powiastek Stanisława Jachowicza.

Tytuł całości: W kręgu folkloru, literatury i języka, prace ofiarowane prof. Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Marii Jakitowicz i Violetty Wróblewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 323-329

Punktacja MNiSW: 4.000


47/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Inicjacja w powieściach dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym : (na przykładzie powieści Heleny Boguszewskiej Za zielonym wałem oraz Anielcia i życie.

Tytuł całości: Z problemów prozy, powieść inicjacyjna / pod red. Wojciecha Gutowskiego i Ewy Owczarz.

Adres wydawniczy: Toruń, Dom Wydawniczy DUET : 2003

Opis fizyczny: S. 630-639

Punktacja MNiSW: 4.000


48/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Polska krytyka literacka XIX w.

Czasopismo: Głos Uczelni : pismo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Rocznik: 2003

Szczegóły: R. 12 nr 3

Opis fizyczny: S. 27


49/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Literatura dla dzieci i młodzieży : stań badań i pytania na przyszłość.

Tytuł całości: Dziś i wczoraj edukacji polonistycznej, ścieżki badawcze / pod red. Anieli Książek-Szczepanikowej, Marcina Wlazło.

Adres wydawniczy: Szczecin, Uniwersytet Szczeciński : 2002

Opis fizyczny: S. 203-213

Punktacja MNiSW: 4.000


50/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Sen o miłości, czyli o wierszu Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej "Gobelin".

Tytuł całości: Opis wiersza, analizy i interpretacje liryki polskiej / pod red. Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: S. 63-69

Punktacja MNiSW: 4.000


51/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Wokół literatury dla dziewcząt w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Tytuł całości: Polonistyka szkolna w latach 1918-1939, koncepcje i polemiki, programy i ich realizacja / red. nauk. Leszek Jazownik

Adres wydawniczy: Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski : 2002

Opis fizyczny: S. 139-146

Punktacja MNiSW: 4.000


52/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Uczyła "przekraczać próg nadziei"...

Czasopismo: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki

Rocznik: 2002

Szczegóły: R. 11 nr 3-4

Opis fizyczny: S. 82-85, il.


53/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Wokół literatury dla dzieci i młodzieży : kierunek badań i pytania na przyszłość.

Czasopismo: PAL Przegląd Artystyczno-Literacki

Rocznik: 2001

Szczegóły: R. 10 nr 5

Opis fizyczny: S. 43-48


54/54


Autorzy: Kruszyńska Elżbieta.

Tytuł oryginału: Przewodnik życiowy według Seneki.

Czasopismo: Język Polski w Szkole dla klas IV-VI

Rocznik: 2000

Szczegóły: R. 2 nr 2

Opis fizyczny: S. 79-83