Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Jerzy Smulski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Wokół Władzy (i nie tylko) : kilka listów Tadeusza Konwickiego (z komentarzem).

Tytuł równoległy: Around Władza, among others : a few letters from Tadeusz Konwicki (with a commentary).

Czasopismo: Śląskie Studia Polonistyczne

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 1 (15)

Opis fizyczny: S. 1-7, streszcz. ang., fr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.31261/SSP

Punktacja MNiSW: 5.000


2/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Komunizm - odejścia : kilka uwag o Czarnej róży Juliana Stryjkowskiego.

Tytuł równoległy: Communism - the departures : notes on Julian Stryjkowski's The black rose.

Tytuł całości: Komunizm, tam i... z powrotem / pod red. Ewy Pogonowskiej i Rafała Szczerbakiewicza.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2019

Opis fizyczny: S. 121-128, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


3/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Antologia - ewolucja i dzisiejszy status gatunku : kilka elementarnych oczywistości.

Tytuł równoległy: The evolution of the anthology and its current status as a genre : a few elementary platitudes.

Tytuł całości: Antologia literacka, przemiany, ekspansja i perspektywy gatunku : seria pierwsza / red. Magdalena Kokoszka, Bożena Szałasta-Rogowska.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 13-21, streszcz. ang., ros.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 3684)

Punktacja MNiSW: 20.000


4/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Świat zapachów w polskiej prozie socrealistycznej : przyczynek do dziejów literatury zaangażowanej.

Tytuł całości: Formy zaangażowania, pisarki i pisarze w kulturze XX i XXI wieku / pod red. Moniki Brzóstowicz-Klajn, Grzegorza Pertka, Beaty Przymuszały.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2017

Opis fizyczny: S. 17-21

Punktacja MNiSW: 20.000


5/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Człowiek to "małpa, która nie przestraszyła się ognia" : wokół listu Kazimierza Brandysa z 18 maja 1994 roku.

Czasopismo: Archiwum Emigracji : studia, szkice, dokumenty

Rocznik: 2017, 2018

Szczegóły: Z. 24-25

Opis fizyczny: S. 214-217

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/AE

Punktacja MNiSW: 8.000


6/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Pani Profesor Antonia Girszewska : wspomnienie ucznia.

Tytuł całości: 100 lat Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu, 1916-2016 : praca zbiorowa / pod red. Magdaleny Staniszewskiej.

Adres wydawniczy: Sierpc, Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej, Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 179-182

Seria: (Biblioteka Sierpecka ;nr 15)


7/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: The literature of socialist realism : selected genological issues.

Tytuł całości: Studies on socialist realism, the Polish view / eds. Anna Artwińska, Bartomiej Starnawski, Grzegorz Wołowiec.

Adres wydawniczy: Frankfurt am Main [etc.], Peter Lang : 2016

Opis fizyczny: S. 155-166

Seria: (Studien zur kulturellen und literarischen Kommunismusforschung ;Bd. 3)

Punktacja MNiSW: 5.000


8/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Variance in the socialist realist literary text as a scholarly issue : thoughts on examples from Russian and Polish literatury studies.

Tytuł całości: Studies on socialist realism, the Polish view / eds. Anna Artwińska, Bartomiej Starnawski, Grzegorz Wołowiec.

Adres wydawniczy: Frankfurt am Main [etc.], Peter Lang : 2016

Opis fizyczny: S. 265-276

Seria: (Studien zur kulturellen und literarischen Kommunismusforschung ;Bd. 3)

Punktacja MNiSW: 5.000


9/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Dieta wiejska i dieta miejska w polskiej prozie socrealistycznej.

Tytuł całości: Literatura, kultura religijna, polskość, księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin / pod red. Krzysztofa Koehlera, Wojciecha Kudyby i Jerzego Sikory.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 599-607

Punktacja MNiSW: 5.000


10/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Rozmaitości socrealistyczne (i nie tylko).

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: 285 s.

Uwagi: Nota bibliograficzna s. 271-272. Indeks.
Uwagi: Książka zawiera wcześniej publikowane szkice.


11/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Obraz Stanów Zjednoczonych w polskim reportażu socrealistycznym : casus Eddy Werfel.

Tytuł całości: Literatura polska obu Ameryk, studia i szkice. Ser. 1 / pod red. Beaty Nowackiej i Bożeny Szałasty-Rogowskiej.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie : 2014

Opis fizyczny: S. 411-419, streszcz. ang., fr.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 3163)

Punktacja MNiSW: 5.000


12/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Antologia.

Tytuł całości: Słownik rodzajów i gatunków literackich, nowe wydanie / pod red. Grzegorza Gazdy.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2012

Opis fizyczny: S. 36-37

Uwagi: Bibliogr.


13/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Powieść realizmu socjalistycznego.

Tytuł całości: Słownik rodzajów i gatunków literackich, nowe wydanie / pod red. Grzegorza Gazdy.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2012

Opis fizyczny: S. 857-861

Uwagi: Bibliogr.


14/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Dwie zapomniane powieści uniwersyteckie : przyczynek do realizmu socjalistycznego w Polsce.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 103 z. 3

Opis fizyczny: S. 195-209, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


15/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Polskie echa literackie lotu Jurija Gagarina : rekonesans.

Tytuł całości: Komunistyczni bohaterowie. T. 1: Tradycja, kult, rytuał / pod red. Magdaleny Bogusławskiej, Zuzanny Grębeckiej, Ewy Wróblewskiej-Trochimiuk.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Libron : 2011

Opis fizyczny: S. 245-252

Seria: (Wschód - Zachód : konfrontacje)


16/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Skamander i skamandryci w syntezach literatury polskiej z lat 50. XX wieku.

Tytuł całości: Meandry skamandrytów / pod red. Włodzimierza Appela.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Koinonema : 2011

Opis fizyczny: S. 75-91

Seria: (Xenia Toruniensia. Series Nova ;2 (12))

Punktacja MNiSW: 5.000


17/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Socrealistyczna proza kobiet : casus Janiny Dziarnowskiej.

Tytuł całości: Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami / red. Inga Iwasiów, Arleta Galant.

Adres wydawniczy: Kraków, Universitas : 2011

Opis fizyczny: S. 283-296

Punktacja MNiSW: 5.000


18/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Miejsce antologii literackich w polityce historycznej doby stalinizmu : dwa przykłady.

Tytuł całości: Polityka historyczna w literaturze polskiej / red. Krzysztof Stępnik, Magdalena Piechota.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2011

Opis fizyczny: S. 325-335

Seria: (Obrazy Kultury Polskiej)

Punktacja MNiSW: 5.000


19/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Prace Stalina o językoznawstwie a literaturoznawstwo polskie I połowy lat 50.

Tytuł całości: Teoria literatury w świetle językoznawstwa, zbiór studiów / pod red. Marzenny Cyzman i Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2011

Opis fizyczny: S. 189-202

Punktacja MNiSW: 5.000


20/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: "Frontem do współczesności", czyli o pierwszych próbach stalinizacji polonistyki uniwersyteckiej : wokół I Zjazdu Kół Polonistycznych.

Tytuł całości: PRL - świat (nie)przedstawiony / pod red. Agnieszki Czyżak, Jana Galanta, Marcina Jaworskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne : 2010

Opis fizyczny: S. 165-172

Seria: (Biblioteka Literacka "Poznańskich Studiów Polonistycznych" ;t. 58)


21/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Motywy marynistyczne w twórczości Mariana Promińskiego

Tytuł całości: Przedziwne światy, prace z historii i teorii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Rafała Moczkodana i Radosława Siomy.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 343-351


22/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: O genezie Władzy Tadeusza Konwickiego : kilka uwag historyka literatury.

Czasopismo: Ruch Literacki

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 51 z. 2

Opis fizyczny: S. 203-210, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


23/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Powieść realizmu socjalistycznego : materiały do "Słownika rodzajów literackich".

Czasopismo: Zagadnienia Rodzajów Literackich

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 53 z. 1-2

Opis fizyczny: S. 281-286

Punktacja MNiSW: 10.000


24/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Antologia : materiały do "Słownika rodzajów literackich".

Czasopismo: Zagadnienia Rodzajów Literackich

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 53 z. 1-2

Opis fizyczny: S. 251-252

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


25/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Miejsce Broniewskiego w socrealistycznych antologiach.

Tytuł całości: Broniewski / pod red. Mariusza Jochemczyka [et al.].

Adres wydawniczy: Warszawa, Agencja Artystyczna PARA : 2009

Opis fizyczny: S. 176-186


26/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: "Przedodwilżowe" dyskusje o literaturze Dwudziestolecia.

Tytuł całości: Czytanie Dwudziestolecia. 2 / pod red. Elżbiety Hurnikowej i Elżbiety Wróbel.

Adres wydawniczy: Częstochowa, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza : 2009

Opis fizyczny: S. 219-235


27/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: "Ulepiec" : kilka uwag o formie gatunkowej tryptyku Tadeusza Konwickiego Kalendarz i klepsydra, Wschody i zachody księżyca, Nowy Świat i okolice.

Tytuł całości: Polska genologia, gatunek w literaturze współczesnej / red. nauk. Romuald Cudak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2009

Opis fizyczny: S. 295-318

Seria: (Zagadnienia i Problemy Współczesnej Genologii)

Punktacja MNiSW: 7.000


28/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: "Przewietrzyć zatęchłą atmosferę uniwersytetów" : wokół literaturoznawczej polonistyki doby stalinizmu.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 184 s.

Punktacja MNiSW: 24.000


29/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Pierwsze powojenne spory o metodę : wokół II Zjazdu Kół Polonistycznych (Kraków 1947).

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne

Rocznik: 2009

Szczegóły: T. 11

Opis fizyczny: S. 259-266

Uwagi: Księga Jubileuszowa z okazji 65. rocznicy urodzin prof. dra hab. Tadeusza Błażejewskiego.


30/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: "Epoka antologii" : pendant do pewnego hasła słownikowego.

Tytuł całości: Awangardowa encyklopedia, czyli Słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych / pod red. Ireny Hübner [et al.].

Adres wydawniczy: Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : 2008

Opis fizyczny: S. 117-125

Punktacja MNiSW: 7.000


31/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Berlin polskich socrealistów.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 4 (112)

Opis fizyczny: S. 101-110, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 12.000


32/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Literatura, dydaktyka, polityka : o pierwszych syntezach wspólczesnej literatury polskiej z lat 50. XX wieku.

Tytuł całości: Kultura, polityka, tożsamość = Culture, politics, identity / Dorota Tubielewicz Mattsson & Ewa Teodorowicz-Hellman (red.).

Adres wydawniczy: Stockholm, Stockholms universitet. Slaviska institutionen : 2007

Opis fizyczny: S. 125-135, streszcz. ang.

Seria: (Stockholm Slavic Papers ;15)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


33/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Meandry polskiej recepcji twórczości Johna Steinbecka (lata 1945-1968).

Tytuł całości: Nie tylko Zachód, recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku / pod red. Agaty Zawiszewskiej i Anity Borkowskiej.

Adres wydawniczy: Łask [etc.], Oficyna Wydawnicza LEKSEM : 2007

Opis fizyczny: S. 97-107

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 5.000


34/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: "Przedodwilżowe" dyskusje dotyczące polityki przekładowej w latach stalinizmu.

Tytuł całości: Xięga Erazmiańska / pod. red. Jerzego Madejskiego, Andrzeja Skrendy & Agaty Zawiszewskiej.

Adres wydawniczy: Szczecin [etc.], Oficyna Wydawnicza "Leksem" : 2007

Opis fizyczny: S. 83-93

Punktacja MNiSW: 6.000


35/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Wokół "odwilżowej" felietonistyki Jerzego Andrzejewskiego (Kartki z dziennika lektury, Kartki z dziennika).

Tytuł całości: Przez dwa stulecia, in memoriam Artur Hutnikiewicz / pod red. Janusza Kryszaka i Hanny Ratusznej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2006

Opis fizyczny: S. 441-451

Punktacja MNiSW: 6.000


36/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Obrazy Włoch w socrealistycznym pisarstwie Juliana Stryjkowskiego.

Tytuł całości: Socrealizm, fabuły, komunikaty, ikony / red. Krzysztof Stępnik, Magdalena Piechota.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2006

Opis fizyczny: S. 587-597

Seria: (Obrazy Kultury Polskiej)

Punktacja MNiSW: 6.000


37/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Jak "sądzono" Dwudziestolecie międzywojenne? Wokół III i IV Zjazdu Kół Polonistycznych (1948, 1949).

Tytuł całości: Czytanie Dwudziestolecia / pod red. Elżbiety Hurnikowej i Anny Wypych-Gawrońskiej.

Adres wydawniczy: Częstochowa, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza : 2005

Opis fizyczny: S. 7-15

Punktacja MNiSW: 6.000


38/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Antologie, almanachy.

Tytuł całości: Słownik realizmu socjalistycznego / pod red. Zdzisława Łapińskiego, Wojciecha Tomasika.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2004

Opis fizyczny: S. 14-16


39/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Konwencje i gatunki literackie.

Tytuł całości: Słownik realizmu socjalistycznego / pod red. Zdzisława Łapińskiego, Wojciecha Tomasika.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2004

Opis fizyczny: S. 108-112


40/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Krytyka literacka.

Tytuł całości: Słownik realizmu socjalistycznego / pod red. Zdzisława Łapińskiego, Wojciecha Tomasika.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2004

Opis fizyczny: S. 112-114


41/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Odwilż.

Tytuł całości: Słownik realizmu socjalistycznego / pod red. Zdzisława Łapińskiego, Wojciecha Tomasika.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2004

Opis fizyczny: S. 163-167


42/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Przekłady z literatury krajów socjalistycznych.

Tytuł całości: Słownik realizmu socjalistycznego / pod red. Zdzisława Łapińskiego, Wojciecha Tomasika.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2004

Opis fizyczny: S. 230-234


43/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Przekłady z literatury zachodniej.

Tytuł całości: Słownik realizmu socjalistycznego / pod red. Zdzisława Łapińskiego, Wojciecha Tomasika.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2004

Opis fizyczny: S. 234-237


44/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Tekstu warianty.

Tytuł całości: Słownik realizmu socjalistycznego / pod red. Zdzisława Łapińskiego, Wojciecha Tomasika.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2004

Opis fizyczny: S. 353-356


45/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Wojny i okupacji obraz.

Tytuł całości: Słownik realizmu socjalistycznego / pod red. Zdzisława Łapińskiego, Wojciecha Tomasika.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2004

Opis fizyczny: S. 392-395


46/93


Autorzy: Brzóstowicz-Klajn Monika, Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Kobiety obraz.

Tytuł całości: Słownik realizmu socjalistycznego / pod red. Zdzisława Łapińskiego, Wojciecha Tomasika.

Adres wydawniczy: Kraków, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : 2004

Opis fizyczny: S. 100-104


47/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: "Odkłamywanie" romantyzmu : wokół V Zjazdu Naukowego Młodzieży Polonistycznej (Wrocław, 18-22 III 1951).

Tytuł całości: W kręgu folkloru, literatury i języka, prace ofiarowane prof. Janowi Mirosławowi Kasjanowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Marii Jakitowicz i Violetty Wróblewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2003

Opis fizyczny: S. 355-368

Punktacja MNiSW: 4.000


48/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Miejsce Krasińskiego w marksistowskiej refleksji historycznoliterackiej i dydaktyce szkolnej doby stalinizmu.

Tytuł całości: Wydalony z Parnasu, księga poświęcona pamięci Zygmunta Krasińskiego : materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej 140 rocznicy śmierci Zygmunta Krasińskiego [...], 23-25 listopada 2000 / pod red. Jerzego Świdzińskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : 2003

Opis fizyczny: S. 19-26

Seria: (Prace Komisji Filologicznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny ;t. 46)

Punktacja MNiSW: 4.000


49/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Przyjęcie do Partii i usunięcie z Partii jako "obrzędy przejścia" : (w polskiej prozie socrealistycznej).

Tytuł całości: Z problemów prozy, powieść inicjacyjna / pod red. Wojciecha Gutowskiego i Ewy Owczarz.

Adres wydawniczy: Toruń, Dom Wydawniczy DUET : 2003

Opis fizyczny: S. 375-382

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


50/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Wróg klasowy jako "obcy" w polskiej literaturze socrealistycznej.

Tytuł całości: Presja i ekspresja, zjazd szczeciński i socrealizm / pod red. Danuty Dąbrowskiej i Piotra Michałowskiego.

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego : 2002

Opis fizyczny: S. 181-188

Seria: (Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński ;nr 67)

Punktacja MNiSW: 4.000


51/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Od Szczecina do ... Października : studia o literaturze polskiej lat pięćdziesiątych.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: 242 s.

Uwagi: Książka zawiera wcześniej publikowane szkice.


52/93


Autorzy: Owczarz Ewa, Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński : romantyczne uwarunkowania i konteksty : studia / pod red. Ewy Owczarz i Jerzego Smulskiego.

Adres wydawniczy: Łowicz, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna : 2001

Opis fizyczny: 353, [2] s.

Punktacja MNiSW: 5.000


53/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Wariantywność socrealistycznego tekstu literackiego jako problem badawczy : (w refleksji rusycystycznej i polonistycznej).

Tytuł całości: Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat : materiały z konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w dniach 19-20 października 1999 roku w Katowicach / pod red. Stefana Zabierowskiego ; przy współpr. Małgorzaty Krakowiak.

Adres wydawniczy: Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : 2001

Opis fizyczny: S 188-199, streszcz. ros., ang.

Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ;nr 1993)

Punktacja MNiSW: 4.000


54/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Literatura polskiego socrealizmu : kilka uwag o wybranych problemach genologicznych.

Tytuł całości: Genologia dzisiaj, praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Boleckiego i Ireneusza Opackiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich Wydawnictwo : 2000

Opis fizyczny: S. 191-199

Seria: (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej ;t. 82)

Punktacja MNiSW: 4.000


55/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: "Wiem, że trochę ględzę" : proza Kazimierza Brandysa - między "retoryką" a "gadaniem".

Tytuł całości: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, praca zbiorowa / pod red. Edwarda Balcerzana i Włodzimierza Boleckiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : 2000

Opis fizyczny: S. 226-232

Seria: (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej ;t. 81)

Punktacja MNiSW: 4.000


56/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Nie tylko o Sandauerze i Przybosiu.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 1-2 (60-61)

Opis fizyczny: S. 130-133

Uwagi: Recenzja książki: Nowocześni w PRL : Przyboś i Sandauer / Grzegorz Wołowiec. Wrocław 1999

Punktacja MNiSW: 6.000


57/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: O polskiej socrealistycznej krytyce (i samokrytyce) literackiej.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 2000

Szczegóły: nr 1-2 (60-61)

Opis fizyczny: S. 25-41

Punktacja MNiSW: 6.000


58/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Wariacje pocztowe Kazimierza Brandysa : kilka uwag historyka literatury.

Tytuł całości: "Wariacje pocztowe" Kazimierza Brandysa / pod red. Ingi Iwasiów i Jerzego Madejskiego.

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego : 1999

Opis fizyczny: S. 19-37

Seria: (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ;t. 323)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


59/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: "Trzy książki, do których wracam niechętnie" : Odojewski - prozaik wobec socrealizmu.

Tytuł całości: Odojewski i krytycy, antologia tekstów / wybór i oprac. Stanisław Barć.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 1999

Opis fizyczny: S. 14-24

Punktacja MNiSW: 4.000


60/93


Autorzy: Smulski Jerzy, Glatzel Ilona, Sobolewska Anna.

Tytuł oryginału: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku : praca zbiorowa / pod red. Ilony Glatzel, Jerzego Smulskiego i Anny Sobolewskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: 390 s., il.

Punktacja MNiSW: 5.000


61/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Jak niewyrażalne staje się wyrażalne? O języku ezopowym w prozie polskiej lat pięćdziesiątych.

Tytuł całości: Literatura wobec niewyrażalnego, praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Boleckiego i Erazma Kuźmy.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN : 1998

Opis fizyczny: S. 145-164

Seria: (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej ;t. 79)

Punktacja MNiSW: 4.000


62/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Obraz kobiety w prozie polskiej pierwszej połowy lat pięćdziesiątych XX wieku : rekonesans.

Tytuł całości: Pogranicza wrażliwości w literaturze dawnej oraz współczesnej, materiały z konferencji "Pogranicza wrażliwości w literaturze dawnej oraz współczesnej - konfrontacje", Szczecin, 2-4 czerwca 1997 roku. Cz. 1: Miłość / pod red. Ingi Iwasiów i Piotra Urbańskiego.

Adres wydawniczy: Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego : 1998

Opis fizyczny: S. 143-160

Seria: (Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński ;nr 32)

Punktacja MNiSW: 4.000


63/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Brandys udatnie opisany.

Czasopismo: Twórczość

Rocznik: 1998

Szczegóły: R. 54 nr 10

Opis fizyczny: S. 102-103

Uwagi: Recenzja książki: Kazimierz Brandys / Agnieszka Czyżak. Poznań 1998.


64/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Kostium historyczny w popaździernikowej prozie rozrachunkowej.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1997

Szczegóły: Z. 49

Opis fizyczny: S. 19-51, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


65/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Juliana Stryjkowskiego "tragedia optymistyczna" : rozważania o Biegu do Fragalà.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 1997

Szczegóły: R. 88 z. 1

Opis fizyczny: S. 61-78

Punktacja MNiSW: 6.000


66/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Trzy redakcje "Władzy" Tadeusza Konwickiego : przyczynek do dziejów realizmu socjalistycznego w Polsce.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 1997

Szczegóły: R. 88 z. 4

Opis fizyczny: S. 171-181

Punktacja MNiSW: 6.000


67/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: "Kokietuje jak dobrze odpasiona kocica" : obraz erotyki w polskiej prozie socrealistycznej.

Czasopismo: Pogranicza

Rocznik: 1997

Szczegóły: nr 3 (12)

Opis fizyczny: S. 56-59

Punktacja MNiSW: 1.000


68/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Epizod z dziejów przedpaździernikowej "odwilży" : wokół "Pamiętnika uczennicy".

Tytuł całości: Literaturoznawstwo, materiały konferencji naukowej, 14-16 marca 1995 r. / red. nauk. Janusz Kryszak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: S. 171-179

Punktacja MNiSW: 4.000


69/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Immanentne zło komunizmu jako temat literatury i publicystyki "odwilżowej".

Tytuł całości: Październik '56, odwilż i przełom w życiu literackim i kulturalnym Polski : materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Rzeszów, 23-25 września 1996 roku / [red. nauk. Adam Kulawik].

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Antykwa : 1996

Opis fizyczny: S. 123-130

Punktacja MNiSW: 4.000


70/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Ciągłość czy kataklizm? Kilka uwag o cezurze roku 1949 w procesie literackim.

Tytuł całości: Stare i nowe w literaturze najnowszej, z problemów literatury polskiej po 1945 roku : materiały z sesji naukowej, Prądocin koło Bydgoszczy, 7-9 maja 1996 / pod red. Lidii Wiśniewskiej.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wydawnictwo Homini : 1996

Opis fizyczny: S. 29-44

Punktacja MNiSW: 4.000


71/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: "Odwilżowe w formie, stalinowskie w treści" : o opowiadaniu Kazimierza Brandysa Nim będzie zapomniany.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1996

Szczegóły: Z. 47

Opis fizyczny: S. 47-60, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


72/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Kilka uwag o genezie Miazgi Jerzego Andrzejewskiego.

Czasopismo: Ruch Literacki

Rocznik: 1996

Szczegóły: R. 37 z. 2

Opis fizyczny: S. 217-221

Punktacja MNiSW: 6.000


73/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Odwilż, Putrament i Brandys : (glosa do przypisu).

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 1996

Szczegóły: nr 1 (37)

Opis fizyczny: S. 164-166

Punktacja MNiSW: 6.000


74/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Tożsamość jako problem historycznoliteracki.

Czasopismo: Twórczość

Rocznik: 1996

Szczegóły: R. 52 nr 1

Opis fizyczny: S. 109-111

Uwagi: Recenzja książki: Pytanie o tożsamość / Aleksander Fiut. Kraków 1995.


75/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Pękanie lodów : krótkie formy narracyjne w literaturze polskiej lat 1954-1955.

Adres wydawniczy: Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika : 1995

Opis fizyczny: 174 s.

Seria: (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Punktacja MNiSW: 20.000


76/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: "...ogień nie inaczej jako lód gasi" (Salamandra Mariana Promińskiego wobec prozy socrealistycznej).

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1995

Szczegóły: Z. 45

Opis fizyczny: S. 87-109, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


77/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Bibliografia teorii literatury 1984-1990 : prace polskie, tłumaczone na język polski i recenzowane w polskich czasopismach / wyboru dokonała i oprac. Jadwiga Andrzejewska. Gdańsk 1995.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 1995

Szczegóły: R. 86 z. 4

Opis fizyczny: S. 200-211

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


78/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Konwicki czytany dzisiaj.

Czasopismo: Twórczość

Rocznik: 1995

Szczegóły: R. 51 nr 3

Opis fizyczny: S. 109-111

Uwagi: Recenzja książki: Tadeusz Konwicki / Przemysław Czapliński. Poznań 1994.


79/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Groteska, satyra, realizm? (Złoty lis Jerzego Andrzejewskiego wobec "zapomnianej literatury polskiego Października").

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1994

Szczegóły: Z. 43

Opis fizyczny: S. 49-66, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


80/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Odmiany autobiografii w prozie współczesnej.

Czasopismo: Polonistyka

Rocznik: 1994

Szczegóły: R. 47 nr 6

Opis fizyczny: S. 334-340

Punktacja MNiSW: 1.000


81/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: "Ulepiec" : kilka uwag o formie gatunkowej tryptyku Tadeusza Konwickiego "Kalendarz i klepsydra", "Wschody i zachody księżyca", "Nowy świat i okolice".

Tytuł całości: Formy i strategie wypowiedzi narracyjnej / pod red. Czesława Niedzielskiego i Jerzego Speiny.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1993

Opis fizyczny: S. 137-161

Seria: (Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)


82/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Twórczość narracyjna Stefana Otwinowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Towarzystwo Naukowe w Toruniu : 1993

Opis fizyczny: 167, [1] s., streszcz. ang.

Seria: (Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ;t. 34 z. 2)

Punktacja MNiSW: 20.000


83/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Romantyzm i wojna : interpretacja historii w polskiej literaturze o tematyce okupacyjnej / Danuta Dąbrowska. Szczecin 1991.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 1993

Szczegóły: R. 84 z. 2

Opis fizyczny: S. 242-246

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


84/93


Autorzy: Owczarz Ewa, Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Międzywojenna powieść perswazyjna / Krystyna Jakowska. Warszawa 1992.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 1993

Szczegóły: R. 84 z. 3-4

Opis fizyczny: S. 207-214

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


85/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Słowo o socrealizmie : szkice / Wojciech Tomasik. Bydgoszcz 1991.

Czasopismo: Ruch Literacki

Rocznik: 1992

Szczegóły: R. 33 z. 4

Opis fizyczny: S. 427-430

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


86/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Powieść o lęku : (Czas nieludzki Stefana Otwinowskiego wobec prozy o "powszednim dniu okupacji").

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1991

Szczegóły: Z. 33

Opis fizyczny: S. 65-92, streszcz. fr.

Punktacja MNiSW: 1.000


87/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: O starzeniu się tekstów literaturoznawczych : uwagi polemiczne.

Czasopismo: Teksty Drugie

Rocznik: 1991

Szczegóły: nr 6 (12)

Opis fizyczny: S. 74-78

Punktacja MNiSW: 6.000


88/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Aspekty przestrzeni przedstawionej w powieści Jerzego Andrzejewskiego "Idzie skacząc po górach".

Tytuł całości: Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku / pod red. Czesława Niedzielskiego i Jerzego Speiny.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1990

Opis fizyczny: S. 199-210

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 4.000


89/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Nagrobek Stefana Otwinowskiego wobec prozy powojennego psychologizmu.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska

Rocznik: 1989

Szczegóły: Z. 32

Opis fizyczny: S. 103-121, streszcz. fr.

Punktacja MNiSW: 1.000


90/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Awangarda - nowoczesność i tradycja : w kręgu europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX w. / Grzegorz Gazda. Łódź 1987.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 1989

Szczegóły: R. 80 z. 2

Opis fizyczny: S. 400-407

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000


91/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Polska powieść rozwojowa w dwudziestoleciu międzywojennym / Bolesław Hadaczek. Szczecin 1985.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 1988

Szczegóły: R. 79 z. 3

Opis fizyczny: S. 323-329

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


92/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Autobiografizm jako postawa i jako strategia artystyczna : na materiale współczesnej prozy polskiej.

Czasopismo: Pamiętnik Literacki

Rocznik: 1988

Szczegóły: R. 79 z. 4

Opis fizyczny: S. 83-101

Punktacja MNiSW: 6.000


93/93


Autorzy: Smulski Jerzy.

Tytuł oryginału: Proza powojenna 1945-1980 : analizy i interpretacje / Stanisław Burkot. Warszawa 1984.

Czasopismo: Ruch Literacki

Rocznik: 1986

Szczegóły: R. 27 z. 1

Opis fizyczny: S. 81-84

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: a

Punktacja MNiSW: 6.000