Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Włodzimierz Zientara, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literatury, Kultury i Mediów Niemieckiego Obszaru Językowego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.12, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: 56-611-3559
e-mail: zientara@umk.pl
www: https://www.human.umk.pl/kulturtransfer/
ORCID: 0000-0002-2617-889X

Zainteresowania:
Badania dotyczą historii literatury i kultury niemieckiej, stosunków polsko-niemieckich, historii regionalnej Prus Królewskich.
Badania interdyscyplinarne, nie ograniczające się do jednej dziedziny, prowadzi badania z dziedziny komunikacji społecznej, historii prasy polskiej i niemieckojęzycznej, historii poczty ale również dotyczącej problematyki kobiet w XVII i XVIII wieku. Temu poświęcona została zarówno rozprawa habilitacyjna jak i publikacje po kolokwium habilitacyjnym.

Terminy konsultacji:
Konsultacje odbywają się w semestrze zimowym 2023/24 w poniedziałki od 13.15 do 14.00. Bardzo proszę umawiać się mailem lub podejść po zajęciach. W semestrze letnim także umawiamy się mailowo.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy