Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Włodzimierz Zientara, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literatury, Kultury i Komparatystyki Niemieckiego Obszaru Językowego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C 3.12
tel.: +48-56-611-3559
e-mail: zientara@umk.pl
www: http://www.kulturtransfer.umk.pl/index.php/pl/

Zainteresowania:
Badania dotyczą historii literatury i kultury niemieckiej, stosunków polsko-niemieckich, historii regionalnej Prus Królewskich.
Badania interdyscyplinarne, nie ograniczające się do jednej dziedziny, prowadzi badania z dziedziny komunikacji społecznej, historii prasy polskiej i niemieckojęzycznej, historii poczty ale również dotyczącej problematyki kobiet w XVII i XVIII wieku. Temu poświęcona została zarówno rozprawa habilitacyjna jak i publikacje po kolokwium habilitacyjnym.

Terminy konsultacji:
Kolejne konsultacje odbędą się 1. i. 2. lipca oraz 2.września. Proszę o uprzedni kontakt mailowy.

Bibliografia