Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Włodzimierz Zientara, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Literatury, Kultury i Mediów Niemieckiego Obszaru Językowego, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C 3.12
tel.: +48-56-611-3559
e-mail: zientara@umk.pl
www: https://www.human.umk.pl/kulturtransfer/
ORCID: 0000-0002-2617-889X

Zainteresowania:
Badania dotyczą historii literatury i kultury niemieckiej, stosunków polsko-niemieckich, historii regionalnej Prus Królewskich.
Badania interdyscyplinarne, nie ograniczające się do jednej dziedziny, prowadzi badania z dziedziny komunikacji społecznej, historii prasy polskiej i niemieckojęzycznej, historii poczty ale również dotyczącej problematyki kobiet w XVII i XVIII wieku. Temu poświęcona została zarówno rozprawa habilitacyjna jak i publikacje po kolokwium habilitacyjnym.

Terminy konsultacji:
Konsultacje odbywają się w semestrze zimowym 2021/2022 w poniedziałki od 16.30 a w semestrze letnim od 13.00 do 14.30, po uprzednim mailowym umówieniu się. Poza tym jestem do dyspozycji we wtorki, czwartki i piątki na Teams ale te terminy wymagają precyzyjnego umówienia się.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy