Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Danuta Künstler-Langner
profesor
Katedra Historii Literatury Polskiej i Tradycji Kulturowej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 211
tel.: +48-56-611-3531
e-mail: lang@umk.pl
ORCID: 0000-0001-6545-7050

Zainteresowania:
- literatura XVII i XVIII wieku
- dramat i teatr
- literatura powszechna
- literatura, estetyka i sztuki wizualne
- polska literatura współczesna (konteksty: malarstwo, rzeźba, architektura)

 

Profesor w Instytucie Literaturoznawstwa, Katedra Historii Literatury i Tradycji Kulturowej.

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - 1981, promotor pracy magisterskiej: prof. Anna Krzewińska. Doktoryzowana w 1990 roku na podstawie dysertacji: Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku.  Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2001 roku – rozprawa Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku. Tytuł profesora nauk humanistycznych w 2010 roku. Prowadzi zajęcia z historii literatury polskiej i powszechnej, literatury starożytnej, historii teatru i scenografii oraz komparatystyki literackiej. Promotor prac doktorskich, magisterskich i licencjackich. Wykłady monograficzne: Tradycje antyczne i biblijne; Kobieta w literaturze. Od antyku do współczesności.

Autorka monografii na temat literatury XVII i XVIII wieku, m.in. Anioł w poezji baroku. Dzieje    postaci w kulturze dawnej Europy, Toruń 2007; Toruń 2011. Publikacje w czasopismach: Pamiętnik Literacki, Barok, Prace Polonistyczne, Kultura (Paryż), Ruch Literacki, Emblematica, The Sarmatian Review, Studia Medioznawcze, Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej. Pobyty naukowe i wystąpienia na uniwersytetach we Włoszech, Niemczech, Francji, Portugalii, USA. W latach 1996-1997 profesor wizytujący na Uniwersytecie Kalifornijskim Los Angeles (UCLA). Członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu, International Society for Iberian Slavonic Studies – CompaRes (Lizbona), współpracownik Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego – „Badania nad kulturą dawną” na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzent wydawniczy, opiniodawca w postępowaniach i komisjach naukowych.

Odznaczona Medalem Prezydenta Bydgoszczy (1993), Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2012), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2018).Terminy konsultacji:
Konsultacje 2023 - 2024
semestr letni: środy, godz. 14.45-15.45
pok. 211, Collegium Maius

lang@umk.pl
tel. (56) 6113531Zobacz profil w Bazie Wiedzy