Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Leszek Żyliński
profesor
Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych XIX - XXI Wieku, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.10, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: 56-611-3704
e-mail: zylinski@umk.pl
ORCID: 0000-0002-4612-7352

Zainteresowania:
- literatura i kultura niemieckiego obszaru językowego od XIX wieku do współczesności;
- niemieckie debaty kulturowo-polityczne po 1945 roku,
- dyskurs pamięci oraz relacje polsko-niemieckie;

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze letnim 2024 roku w Coll. Hum. p. C 310:
wtorek g. 10.30-11.30 po uprzednim uzgodnieniu mailowym

Zobacz profil w Bazie Wiedzy