Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Alicja Brusewicz
adiunkt
Katedra Filologii Klasycznej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 303a
tel.: +48-56-611-3570
e-mail: albrus@umk.pl

Terminy konsultacji:
W semestrze letnim (i w sesji poprawkowej) konsultacje przez e-mail (albrus@umk.pl)
Urlop w dniach: 20.07 - 25.08. 2020r.

Bibliografia