Pracownicy - Wydział Humanistyczny - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Aleksandra Twardowska
adiunkt
Katedra Bałkanistyki, Instytut Językoznawstwa

pokój: 314A
tel.: +48 56-611-3609
e-mail: atwardowska@umk.pl


Bibliografia