Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Aleksandra Twardowska
adiunkt
Katedra Bałkanistyki, Instytut Językoznawstwa

pokój: 314A
tel.: +48 56-611-3609
e-mail: atwardowska@umk.pl
www: https://torun-pl.academia.edu/AleksandraTwardowska
ORCID: 0000-0002-5133-6028

Zainteresowania:
Żydzi sefardyjscy na Bałkanach - język, historia, kultura. Socjolingwistyka. Języki bałkańskie

Terminy konsultacji:
nieobecność do 12.08.2022

Zobacz profil w Bazie Wiedzy