Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Tadeusz Skwara
asystent
Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych XIX - XXI Wieku, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.09
tel.: +48-56-611-3561
e-mail: skwarat@umk.pl

Terminy konsultacji:
konsultacje drogą mailową w czasie pandemii: środy 16-17:30

skwarat@umk.pl
tadeusz.skwara@wp.pl

Bibliografia