Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr Tadeusz Skwara
asystent
Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych XIX - XXI Wieku, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: C.3.09
tel.: +48-56-611-3561
e-mail: skwarat@umk.pl

Terminy konsultacji:
Konsutacje we wrześniu 2020 r. za pomocą komunikatora Skype:

9 września 18-19:30

16 września 18-19:30

23 września 18-19:30

30 września 18-19:30


Bibliografia