Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

mgr Małgorzata Al-Shahari
asystent
Katedra Języków Romańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: C 3.55, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 35 78
e-mail: alshaharima@umk.pl
www: http:///independent.academia.edu/MałgorzataAlShahari
ORCID: 0000-0001-7954-5705

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023
stacjonarnie we wtorki 13:15-14:45
Wydział Humanistyczny, pokój: C 3.55
lub po umówieniu indywidualnego terminu
na Platformie Teams
kontakt: MS Teams - alshaharima@o365.umk.pl
e-mail: alshaharima@umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy