Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Waldemar Skrzypczak, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Językoznawstwa Eksperymentalnego, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.31
tel.: +48-56-611-3549
e-mail: spaceout@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5646-155X

Zainteresowania:
językoznawstwo kognitywne, językoznawstwo tekstowe, językoznawstwo funkcjonalno-systemowe, pragmatyka językoznawcza i analiza dyskursu, stylistyka, zróżnicowanie językowe oraz historia i odmiany języka angielskiego, angielszczyzna australijska, metodologia nauk, semiotyka

Terminy konsultacji:
Dyżury we wrześniu 2022
18:15-19:45 Collegium Humanisticum ,gabinet C-3.31
Uprzejmie proszę o wcześniejszą informacje e-mail

Office hours in September 2022
6:15 pm - 7:45 pm Collegium Humanisticum, Room C-3.31
You are kindly requested to send me a notice via e-mail


Zobacz profil w Bazie Wiedzy