Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Waldemar Skrzypczak, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Językoznawstwa Eksperymentalnego, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.31, Coll. Humanisticum, Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-3549
e-mail: spaceout@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5646-155X

Zainteresowania:
językoznawstwo kognitywne, językoznawstwo tekstowe, językoznawstwo funkcjonalno-systemowe, pragmatyka językoznawcza i analiza dyskursu, stylistyka, zróżnicowanie językowe oraz historia i odmiany języka angielskiego, angielszczyzna australijska, metodologia nauk, semiotyka

Terminy konsultacji:
Uprzejmie proszę zanotować ZMIANY godzin. Please, note the CHANGE of hrs.

Czwartek: 15.00-17.00
Thursday: 03.00 pm - 05.00 pm
***************************************************************************************************************************************
Collegium Humanisticum , C-3.31
Jeśli planują Państwo spotkanie, uprzejmie proszę o wcześniejszą informację e-mail, jeśli to możliwe.
If you're planning to see me, you are kindly requested to send me a notice via e-mail, if possible.


Zobacz profil w Bazie Wiedzy