Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Waldemar Skrzypczak, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Językoznawstwa Eksperymentalnego, Instytut Językoznawstwa

pokój: C.3.31
tel.: +48-56-611-3549
e-mail: spaceout@umk.pl

Zainteresowania:
jezykoznawstwo kognitywne, jezykoznawstwo tekstowe, jezykoznawstwo funkcjonalno-systemowe, pragmatyka językoznawcza i analiza dyskursu, stylistyka, zróżnicowanie językowe oraz historia i odmiany języka angielskiego, angielszczyzna australijska, metodologia nauk

Terminy konsultacji:
Czwartek 13:00 - 14:30
Semestr letni
Podczas kwarantanny proszę o kontakt poczta elektroniczną w każdym dniu tygodnia. Odpowiem.
Moi Magistranci otrzymają numer mojego telefonu komórkowego do kontaktu w w/w godzinach (i później) we czwartki.

Thursday 1.00 pm - 2:30 pm
Summer Term
During the quarantine, please contact me via e-mail any day during the week. I will respond.
My MA Seminar Students will have access to my personal mobile number and can contact me on Thursday afternoons from 1.00 pm onward.


Bibliografia