Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

mgr Sumaya Al-Hawary
asystent
Katedra Języków Romańskich, Instytut Językoznawstwa

pokój: C 3.55
tel.: +48 56 611 35-78
e-mail: sumaya.alhawary@umk.pl

Zainteresowania:
Specjalizuje się w glottodydaktycei językoznawstwie,zainteresowań obejmuje również literaturęarabską i angielską, a także całokształt problematyki związanej z kulturą i cywilizacją arabsko-muzułmańską.

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022:
środa godzina 14:00- 15:00

sumaya.alhawary@umk.pl
platforma Teams: sumaya.alhawary@o365.umk.pl


Bibliografia