Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Viara Maldjieva
profesor
Katedra Bałkanistyki, Instytut Językoznawstwa

pokój: 315A
tel.: +48 56-611-3597
e-mail: wiera@umk.pl
ORCID: 0000-0003-4727-5098

Terminy konsultacji:
DYŻUR:
środa 11.15 - 12.15, s. 315a

Zobacz profil w Bazie Wiedzy