Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Sławomir Wyszomirski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Filologii Klasycznej, Instytut Literaturoznawstwa

pokój: 321
tel.: +48-56-611-3566
e-mail: slawysz@umk.pl

Terminy konsultacji:
konsultacje w czwartki w godz. 10.15-11.45

Bibliografia