Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Instytut Literaturoznawstwa


ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń

Dyrektor:
prof. dr hab. Anna Branach-Kallas

Zastępcy Dyrektora:
dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK
dr Katarzyna Norkowska

 

Instytut Literaturoznawca na Wydziale Humanistycznym UMK prowadzi badania w zakresie literatury polskiej, antycznej, anglojęzycznej, niemieckojęzycznej, francuskojęzycznej, włoskiej i hiszpańskiej, rosyjskiej i czeskiej, japońskiej i arabskiej, a także literatur w językach bałkańskich. Badania te dotyczą zarówno historii poszczególnych literatur, tradycji literackich i kulturowych różnych obszarów językowych, jak i literatury współczesnej. Przedmiotem refleksji naukowej są – obok podstawowych rodzajów literackich – liryki, epiki i dramatu, także eseistyka i ego-dokumenty. Szereg badań dotyczy teorii literatury, antropologii kultury i krytyki literackiej, a obok nich istotną rolę odgrywają: komparatystyka literacka i kulturowa, tekstologia i sztuka edycji, badania archiwalne, problematyka przekładu, relacja literatury i nowych mediów, dydaktyka nauczania, piśmiennictwo użytkowe i copywriting. W ramach prowadzonych badań podejmowany jest szeroki wachlarz tematów – od twórczości najważniejszych pisarzy danych obszarów językowych, do odkrywania twórczości autorów mniej znanych czy wręcz zapomnianych, od wielkich tematów literackich (wojna, holocaust, migracje) po intymistykę literacką. Działania te owocują – krajowymi i zagranicznymi – publikacjami książkowymi, nowymi edycjami dzieł literackich (także tłumaczeniami), opracowaniami zbiorów korespondencji i pamiętników, a także artykułami naukowymi, wystąpieniami konferencyjnymi, odczytami i prelekcjami.

Projekty badawcze finansowane w ramach grantów NCN i NPRH realizowane w naszym Instytucie dotyczą m.in. literatury emigracyjnej, twórczości wybitnych autorów, badań koncentrujących się na wydarzeniach rocznicowych, zagadnień związanych z traumą wojenną oraz tematyką postkolonialną. W Instytucie działa również Pracownia Badań Kultury i Literatury Dziecięco-Młodzieżowej oraz Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie. Są też tu wydawane dwa czasopisma – “Literaria Copernicana” i “Archiwum Emigracji”.