KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

KONFERENCJA NAUKOWA CZTERDZIEŚCI LAT PO ZAMKNIĘCIU LONDYŃSKICH „WIADOMOŚCI”

16.09.2021 – 18.09.2021 – Toruń

87-100 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 3
56 611 48 09


Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie
Interdisciplinary Centre for Emigration Studies
Archiwum Emigracji UMK


dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK
e-mail: rafal.moczkodan@umk.pl


dr Łukasz Gemziak
e-mail: lukgem@umk.pl
telefon: 56 611 48 09
dr Marcin Lutomierski
e-mail: m.lutomierski@umk.pl
telefon: 56 611 48 09

Roli i znaczenia „Wiadomości” nie sposób przecenić. Przez blisko czterdzieści lat były one najważniejszym literackim tygodnikiem wydawanym przez powojenną emigrację. Docierając do ponad osiemdziesięciu państw, kształtowały poglądy kulturalno-literackie, a także polityczne i społeczne znacznej części uchodźczego środowiska. „Wiadomości”, oskarżane o wspominkarstwo i nadmierne zwrócenie ku przeszłości, czasami irytowały i budziły sprzeciw, ale częściej dawały nadzieję, pokrzepiały, niosły polskie słowo i literaturę w najdalsze zakątki globu. Określane mianem „niezłomnych” konsolidowały tę część emigracji, która nie godziła się na żadne ustępstwa wobec władz PRL-u i która nie utożsamiała się z linią programową paryskiej „Kultury”.