KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Obrony rozpraw doktorskich

Obrona rozprawy doktorskiej mgra Bartłomieja Alberskiego


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Chodorowskiej


Obrona rozprawy doktorskiej mgr Barbary Linsztet


Obrona rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Lipińskiego


Obrona rozprawy doktorskiej mgra Marka Placińskiego


Obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Prankego