KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

КУЛЬТУРА РУССКИХ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: АРХЕОЛОГИЯ СЕВЕРА РОССИИ, 8-13 НОЯБРЯ 2021

Konferencja współorganizowana przez Wydział Humanistyczny UMK. Członek komitetu organizacyjnego: dr hab. Wojciech Olszewski, prof. UMK.