KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Międzynarodowa konferencja "Narodziny turkologii we Wschodniej Europie i jej znaczenie dla mniejszości turkijskich"

obrazek: fot.Pixabay]
fot. Pixabay

Narodziny turkologii we Wschodniej Europie i jej znaczenie dla mniejszości turkijskich. W 50. rocznicę śmierci prof. Ananiasza Zajączkowskiego i 80. rocznicę śmierci Leona Kryczyńskiego

Centrum Badań Kitabistycznych UMK zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pn. Narodziny turkologii we Wschodniej Europie i jej znaczenie dla mniejszości turkijskich. W 50. rocznicę śmierci prof. Ananiasza Zajączkowskiego i 80. rocznicę śmierci Leona Kryczyńskiego (The Beginnings of Turkology in Eastern Europe and its Importance for Turkic minorities. Commemorating the 50th anniversary of Prof. Ananiasz Zajączkowski’s and the 80th anniversary of Leon Kryczyński’s deaths).

Wydarzenie, które było pierwotnie planowane na 22-23 czerwca 2020 r., odbędzie się w późniejszym terminie.


Jednym z głównych celów konferencji jest uczczenie pamięci i prezentacja dorobku naukowego znakomitych badaczy w dziedzinach: turkologii, iranistyki i arabistyki, w tym dziedzictwa kulturowego Tatarów i Karaimów oraz wskazanie najważniejszych osiągnięć naukowego środowiska turkologicznego z Polski i z zagranicy. Międzynarodowe spotkanie wiąże się zatem bezpośrednio z historią, literaturą i językami mniejszości turkijskich Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji.

Skupia badaczy, pochodzących z kilku państw Europy i Azji. Prelegenci reprezentują bowiem 9 ośrodków naukowych z Polski oraz 12 ośrodków naukowych z 6 krajów – Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Turcji oraz Czech.

Konferencji towarzyszyć będą wystawy: Księgozbiór zabytkowych kodeksów karaimskich Józefa Sulimowicza. Projekt konserwatorski i jego realizacja; Karaimi w Niepodległej. 1918-1939 i Tatarskie drogi do Niepodległej oraz koncert światowej sławy śpiewaczki Marii Krupovės, w repertuarze której znajdują się pieśni ludowe z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Informacje ogólne
Program konferencji

 

pozostałe wiadomości