KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Terminy posiedzeń


Terminy posiedzeń Rady Wydziału Filologicznego w roku akademickim 2018/2019

16 października 2018 r.
13 listopada 2018 r.
11 grudnia 2018 r.
15 stycznia 2019 r.
26 lutego 2019 r.
19 marca 2019 r.
16 kwietnia 2019 r.
14 maja 2019 r.
4 czerwca 2019 r.
25 czerwca 2019 r.
17 września 2019 r.


Terminy posiedzeń Senatu UMK w roku akademickim 2018/2019

30 października 2018 r.
27 listopada 2018 r.
18 grudnia 2018 r.
29 stycznia 2019 r.
26 lutego 2019 r.
26 marca 2019 r.
30 kwietnia 2019 r.
28 maja 2019 r.
25 czerwca 2019 r.
24 września 2019 r.


Wakacje zimowe – od 22.12.2018 r. do 2.01.2019 r.
Egzaminacyjna sesja zimowa – od 29.01.2019 r. do 11.02.2019 r.
Przerwa zimowa – od 12.02.2019 r. do 17.02.2019 r.
Ferie zimowe dla szkół w roku szkolnym 2018/2019 – od 14.01.2019 r. do 27.01.2019 r.
Przerwa wiosenna – od 19.04.2019 r. do 23.04.2019 r.
Egzaminacyjna sesja letnia – od 19.06.2019 r. do 3.07.2019 r.
Wakacje letnie – od 4.07.2019 r. do 30.09.2019 r.
Wakacje letnie dla szkół w roku szkolnym 2018/2019 – od 22.06.2019 r. do 31.08.2019 r.