Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Pracownia Badań Kultury i Literatury Dziecięco-Młodzieżowej


Collegium Maius (pok. 208)
ul. Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń

Kierownik
prof. dr hab. Maciej Wróblewski
e-mail: matej@umk.pl

Członkowie Pracowni:
dr Tomasz Kalniuk
dr hab. Elżbieta Kruszyńska, prof. UMK
dr Marcin Lutomierski
dr hab. Violetta Wróblewska prof. UMK

Cele Pracowni:

 1. Prowadzenie badań w zakresie kultury i literatury dla dzieci i młodzieży w perspektywie synchronicznej oraz diachronicznej.
 2. Prowadzenie badań, w tym badań ankietowych i terenowych, w zakresie kultury dziecięcej i młodzieżowej w regionie.
 3. Organizowanie współpracy z ośrodkami i centrami naukowymi kultury dziecięcej i młodzieżowej w Europie i USA.
 4. Prowadzenie serii naukowej „Biblioteczka Dziecięca”.
 5. Systematyczna organizacja konferencji naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych, seminariów.
 6. Organizacja warsztatów i odczytów popularyzujących kulturę i literaturę dla dzieci i młodzieży.
 7. Organizacja spotkań z autorami tworzącymi sztukę (literaturę, teatr, film, komiks) dla dzieci i młodzieży.
 8. Współpraca ze szkołami i instytucjami kulturalnymi, prowadzącymi w regionie działalność edukacyjno-wychowawczą.

Zadania Zespołu:

Seria „Biblioteczka Dziecięca”

 1. Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media, red. M. Wróblewski, E. Kruszyńska, A. Szwagrzyk, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015.
 2. Teatr i dramat dla dzieci i młodzieży, red. M. Wiśniewska, M. Wróblewski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016.
 3. Andersenowskie inspiracje w literaturze i kulturze polskiej, red. H. Ratuszna, M. Wiśniewska, V. Wróblewska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017.