Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Instrukcja postępowania w przypadku zakażenia COVID-19

 1. Osoba, która otrzymała pozytywny wynik testu, i na którą została nałożona przez SANEPID kwarantanna, jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym prodziekan ds. studenckich i koordynatora danego kierunku.
 2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
  1. dane osobowe;
  2. kierunek i rok studiów;
  3. datę, od której została nałożona kwarantanna;
  4. datę ostatniej obecności na zajęciach.
 3. Koordynator kierunku na polecenie prodziekan ds. studenckich wyznacza zajęcia zdalne na okres 10 dni dla grupy lub grup, w których osoba zakażona uczestniczyła.
 4. Prodziekan ds. studenckich przekazuje informacje dziekan Wydziału Humanistycznego.
 5. Dane osobowe osoby zakażonej nie są upubliczniane, pozostają do wiadomości koordynatora kierunku, prodziekan ds. studenckich i dziekan Wydziału Humanistycznego. Następnie są przekazywane do prorektor ds. studenckich.
 6. Osobom, które studiują dwa kierunki i mają przyznaną Indywidualną Organizację Studiów, i które ze względu na zdalny tryb zajęć na drugim kierunku nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach, usprawiedliwia się nieobecności (konieczne jest poinformowanie wykładowców i zrealizowanie zajęć w sposób przez nich wyznaczony).
 7. Osoby, które miały kontakt z zakażonym, i na które została nałożona kwarantanna, są zobowiązane do poinformowania koordynatora kierunku. W tym wypadku nie zarządza się zajęć zdalnych.
 8. Osobom, u których nie rozpoznano zakażenia, a które ze względu na kontakt z osobą zakażoną przebywają na kwarantannie nałożonej przez SANEPID, usprawiedliwia się nieobecności (konieczne jest poinformowanie wykładowców i zrealizowanie zajęć w sposób przez nich wyznaczony).
 9. Wykładowcy zobowiązani do odbywania zajęć zdalnych nie muszą odbywać kwarantanny, o ile przyjęli podwójną dawkę szczepionki.

 

Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.