KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Sport: język, społeczeństwo, kultura"

obrazek: fot.Pixabay]
fot. Pixabay

Katedra Języka Niemieckiego, Japońskiego i Translatoryki oraz Katedra Języków Romańskich serdecznie zapraszają na Interdyscyplinarną Międzynarodową Konferencję Naukową Sport: język, społeczeństwo, kultura/Sport: Language, Society, Culture, która odbędzie się na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu w dniach 15–16 października 2020.

Celem konferencji jest zgromadzenie przedstawicieli różnych dyscyplin i profesji zajmujących się sportem oraz integracja środowiska naukowego i pozanaukowego wokół jego problematyki. Zaproponowany trójpodział podkreśla z jednej strony interdyscyplinarny charakter konferencji, z drugiej zaś pozwala kierować zaproszenie do przedstawicieli najróżniejszych dyscyplin naukowych, również ludzi sportu (komentatorów, arbitrów, dziennikarzy sportowych, sportowców).

Pierwszy człon trójpodziału (Language) skierowany jest przede wszystkim do językoznawców podejmujących w swoich badaniach szeroko rozumianą problematykę języka sportu. Drugi filar (Society) kierujemy do socjologów, politologów, ekonomistów, prawników, historyków sportu, psychologów, pedagogów oraz przedstawicieli nauk medycznych, których badania pozostają w związku z tematyką sportu, zaś trzeci człon (Culture) odnosi się do kulturoznawców, literaturoznawców, historyków kultury, historyków sztuki ukierunkowanych badawczo na problematykę sportu, motywów sportowych i przejawiania się tej działalności w kulturze.

Prosimy o zgłaszanie propozycji tematów referatów wraz z krótkim opisem (do 800 znaków) do 7 czerwca 2020 r. poprzez formularz dostępny na stronie https://sportlsc.umk.pl/pages/main_page/. W ramach ramowej struktury konferencji istnieje możliwość zaproponowania sekcji tematycznych (do 30 marca 2020). Opłata konferencyjna wynosi 400 PLN lub 100 EUR i pokrywa materiały konferencyjne, koszty publikacji, przerwy kawowe oraz uroczystą kolację.

O zakwalifikowaniu referatu poinformujemy drogą mailową w terminie do 12 czerwca 2020. Przelewu opłaty konferencyjnej prosimy dokonać po przyjęciu referatu w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2020.

pozostałe wiadomości