KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

List do studentów od prodziekan dr hab. Marzenny Cyzman, prof. UMK

obrazek: fot.Pixabay.com]
fot. Pixabay.com

Drogie Studentki, drodzy Studenci!

Wiem, że z niecierpliwością czekaliście na decyzję w sprawie dalszej organizacji roku akademickiego. Dziś ukazało się Rozporządzenie Rektora nr 109 (przesyłam w załączniku), które zasadniczo zobowiązuje nas do pracy zdalnej do końca semestru.

Od 1 czerwca jednak niektóre zajęcia będą mogły odbywać się w tradycyjnej formie (wnioski dotyczące tych zajęć zostały już do nas w maju zgłoszone). Wykładowcy poinformują Was o tym, czy i kiedy ich zajęcia odbędą się w Collegium Maius lub Collegium Humanisticum, oczywiście z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Zostały one dokładnie określone w instrukcji Rektora (stosowny dokument także przesyłam w załączniku, zwracam jednak uwagę, że już po publikacji rozporządzenia zostały podjęte nowe decyzje rządu, np. od 30 maja nie musimy nosić maseczek).  

Podobnie jest z konsultacjami dla Was, te również będą mogły się odbywać w normalnym trybie, ale to zależy od wykładowcy (informacje powinny być zamieszczone w usosie, proszę zatem to sprawdzać na bieżąco).

Bardzo martwiliście się o sposób organizacji sesji. Zaleca się, by zaliczenia i egzaminy odbyły się w formie zdalnej, jednak jest taka możliwość, żeby niektóre egzaminy, te zwłaszcza, których zdalna organizacja byłaby problematyczna, odbyły się w formie tradycyjnej. To Wasi wykładowcy podejmują decyzję, czy egzamin jest zdalny, czy tradycyjny, to oni też będą Was o tym informować. Jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w egzaminie w formie wyznaczonej przez egzaminatora (zdalnej lub tradycyjnej), musi złożyć indywidualny wniosek w tej sprawie do mnie lub do pana prodziekana Piotra Sadkowskiego, uwzględniając poniższy podział:

- prodziekan Marzenna Cyzman przyjmuje wnioski o egzamin zdalny/tradycyjny studentów z następujących kierunków: etnologia, filologia polska, filologia polska jako obca, kulturoznawstwo, lingwistyka praktyczna i copywriting;

- prodziekan Piotr Sadkowski przyjmuje wnioski o egzamin zdalny/tradycyjny studentów z pozostałych kierunków na Wydziale Humanistycznym.

Wnioski te będziemy konsultować z Waszymi wykładowcami.

W sprawie egzaminów dyplomowych cały czas natomiast obowiązuje Zarządzenie Rektora nr 94 z dnia 4 maja br. (wraz z instrukcją, dodałam załącznik). Mogą być zatem zdalne i tradycyjne, zależy to od Waszej decyzji (skonsultujcie się jednak najpierw z promotorami). Składacie po prostu wniosek o obronę zdalną lub tradycyjną.

Ci z Was, którzy będą brali udział w zajęciach w formie tradycyjnej lub będą przystępowali do takich egzaminów, mogą korzystać z domów studenckich (w osobnych pokojach), natomiast pozostałe osoby proszone są o wykwaterowanie do 7 czerwca (określa to także Zarządzenie Rektora nr 109, przeczytajcie uważnie, tu są bowiem informacje o płatnościach za akademik).

I jeszcze jedna istotna sprawa – zaległe egzaminy (te, które mogliście zdawać jeszcze w marcu) możecie zdawać do 20 września, natomiast termin złożenia pracy dyplomowej (dla tych studentów, którym upłynął on w marcu) został wydłużony do 21 sierpnia. Złożenie egzaminu dyplomowego może nastąpić do dnia 20 września 2020 r.

Proszę Was, jak zwykle, o dobrą komunikację i współpracę z wykładowcami. Mam nadzieję, że sesja, wyjątkowa w tym roku, będzie dla Was pomyślna!

Serdecznie pozdrawiam
Marzenna Cyzman

 

pozostałe wiadomości