KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Dr Joanna Walewska-Choptiany stypendystką MNiSW

obrazek: fot.Archiwum prywatne]
fot. Archiwum prywatne

Dr Joanna Walewska-Choptiany z Katedry Kulturoznawstwa jest jedną spośród trojga pracowników UMK, którzy otrzymali stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W tym roku stypendia MNiSW przyznano 200 młodym naukowcom, w tym 53 doktorantom. Zostali oni wyłonieni spośród 1793 wnioskodawców. Stypendium przyznawane jest maksymalnie na 36 miesięcy, a kwota wsparcia to 5390 zł miesięcznie.


Serdecznie gratulujemy!

Dr Joanna Walewska-Choptiany – pracuje w Katedrze Kulturoznawstwa Wydziału Humanistycznego UMK. Jest historyczką mediów, szczególnie zainteresowaną stykiem sztuki, technologii i społeczeństwa. Ukończyła filmoznawstwo w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego; w 2012 r. obroniła doktorat z filozofii na Wydziale Filozoficznym UJ. Studiowała również na kierunku Media Art History na Danube University w Krems. W 2015 roku ukazała się jej książka zatytułowana Portret artysty jako inżyniera. Twórczość Edwarda Ihnatowicza (Toruń: WN UMK), a kolejna książka, poświęcona wczesnej sztuce komputerowej, ukaże się w tym roku nakładem Wydawnictwa  Naukowego UMK. Od 2016 roku prowadzi projekt naukowy zatytułowany Radio na uwięzi: przemysł radiowy, instytucje i praktyki użytkowników radia w PRL, a jej ostatnie publikacje dotyczą tematu radia w okresie zimnej wojny. W latach 2016-2017 odbyła staż podoktorski w Instytucie Historii Nauki PAN w ramach programu FUGA 6 NCN i była Byrne-Bussey Marconi Fellow w Centre for the Study of the Book Bodleian Library w Oxfordzie oraz Visegrad Fellow w Open Society Archive przy Central European University w Budapeszcie.

pozostałe wiadomości