KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Zgłoszenia kandydatów na najlepszego studenta i absolwenta WH

obrazek: fot.Anna Bielawiec-Osińska]
fot. Anna Bielawiec-Osińska

Studenci i Absolwenci Wydziału Humanistycznego,

informujemy, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 39 Senatu UMK w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2019 r. Zasady i tryb przyznawania tytułów oraz wyróżnień studentom i absolwentom na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, można składać wnioski o:

  • tytułu najlepszego absolwenta Wydziału Humanistycznego,
  • tytułu najlepszego studenta Wydziału Humanistycznego,
  • wyróżnienie za rozsławienie imienia Uniwersytetu na arenie międzynarodowej.

Wnioski należy przesłać do dnia 15 września na adres e-mail Pani Prodziekan ds. studenckich dr hab. Marzenny Cyzman, prof. UMK (mcyzman@umk.pl). Do wniosku należy załączyć zeskanowane potwierdzenia uzyskanych osiągnięć.

Wniosek o tytuł najlepszego absolwenta

Wniosek o tytuł najlepszego studenta

Wniosek o wyróżnienie za rozsławienie imienia Uniwersytetu na arenie międzynarodowej

pozostałe wiadomości