KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

KOMUNIKAT WŁADZ DZIEKAŃSKICH W SPRAWIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM R. 2020/2021

obrazek: fot. Ewa Konopa, Paula Olszanowska
fot. Ewa Konopa, Paula Olszanowska

KOMUNIKAT WŁADZ DZIEKAŃSKICH WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO UMK W SPRAWIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM R. 2020/2021

Władze dziekańskie Wydziału Humanistycznego przedstawiają listę kierunków, na których część zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym r. 2020/2021 odbywać się będzie w trybie stacjonarnym:

(1) filologia romańska (studia pierwszego stopnia I rok)

(2) filologia germańska (studia pierwszego stopnia I rok)

(3) filologia włoska (studia pierwszego stopnia I rok)

(4) lingwistyka stosowana:

(a) język francuski (studia pierwszego stopnia I rok)

(b) język hiszpański studia pierwszego stopnia I rok)

(c) język arabski (studia pierwszego stopnia I rok)

(5) filologia klasyczna (studia pierwszego stopnia I rok)

(6) filologia polska (studia drugiego stopnia II rok)

(7) filologia polska jako obca (studia pierwszego stopnia I i II rok)

(8) lingwistyka praktyczna i copywriting (studia pierwszego stopnia III rok)

(9) kulturoznawstwo – specjalność: kultura Dalekiego Wschodu (studia pierwszego stopnia I, II i III rok)

(10) kulturoznawstwo – specjalność: ogólna (studia pierwszego stopnia III rok oraz studia drugiego stopnia I i II rok)

 Wszystkie zajęcia stacjonarne na danym kierunku odbywać się będę w ciągu jednego dnia pomiędzy godziną 10.00 a 18.00. Tego dnia nie będą zaplanowane żadne inne zajęcia dydaktyczne.

Prowadzenie zajęć stacjonarnych będzie zorganizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.

 Na pozostałych kierunkach (etnologia, filologia angielska, filologia bałkańska, filologia polska – studia pierwszego stopnia, filologia rosyjska, japonistyka, komparatystyka literacko-kulturowa, logopedia) wszystkie zajęcia będą realizowane w trybie zdalnym.

 Prodziekan

dr hab. Piotr Sadkowski, prof. UMK

 

 Treść komunikatu 

pozostałe wiadomości