KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Dwudniowe szkolenie zdalne: BLIŻEJ studenta zagranicznego

obrazek: Program szkolenia: BLIŻEJ studenta zagranicznego
Program szkolenia: BLIŻEJ studenta zagranicznego

ZAPROSZENIE
Zespół projektu Welcome to Poland: „Z polskim BLIŻEJ Polski i Polaków” realizowanego na Wydziale Humanistycznym UMK serdecznie zaprasza pracowników
 
Wydziału Humanistycznego UMK
 
do udziału w dwudniowym szkoleniu zdalnym
 
BLIŻEJ studenta zagranicznego,
 
które odbędzie się w dniach 2-3 października 2020.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracowników naukowych, dydaktyczno-naukowych i dydaktycznych do pracy ze studentami zagranicznymi, w szczególności zaś do prowadzenia zajęć w grupach o charakterze mieszanym pod względem narodowościowym.
 
Szkolenie skierowane jest do osób prowadzących lub planujących prowadzić zajęcia w grupach homogenicznych (wyłącznie dla obcokrajowców) lub heterogenicznych (dla polskich i zagranicznych studentów).
 
Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia i prezenty.
Program szkolenia w załączeniu.
 
Zgłoszenia i wszelkie informacje pod adresem: blizej@umk.pl.
Prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 15 września 2020.
W zgłoszeniu proszę podać: tytuł/stopień, imię i nazwisko, wydział, stanowisko.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Z poważaniem
dr Małgorzata Berend
mgr Anna Gleb-Giedrys
mgr Karolina Pluskota
 
Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców
Wydział Humanistyczny UMK
 
Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

pozostałe wiadomości