KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

KOMUNIKAT DZIEKANA WH W SPRAWIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W TRYBIE STACJONARNYM W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

obrazek: fot.Karolina Murzyńska]
fot. Karolina Murzyńska

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO W SPRAWIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W TRYBIE STACJONARNYM W SEMESTRZE ZIMOWYM W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

Następujące zajęcia dydaktyczne na kierunkach prowadzonych przez Wydział Humanistyczny UMK realizowane będą w trybie stacjonarnym:

na kierunku filologia germańska

-  praktyczna nauka języka niemieckiego – 1 rok studiów pierwszego stopnia (60 godzin)

na kierunku filologia klasyczna

- język łaciński – 1 rok studiów pierwszego stopnia (30 godzin)

- warsztat pracy filologa – 1 rok studiów pierwszego stopnia (30 godzin)

na kierunku filologia polska jako obca

- praktyczna nauka języka polskiego – 1 rok studiów pierwszego stopnia (100 godzin)

- praktyczna nauka języka polskiego (nauka polskiego przez doświadczenie i działanie) – 1 rok studiów pierwszego stopnia (30 godzin)

- fonetyka – 1 rok studiów pierwszego stopnia (15 godzin)

- praktyczna nauka języka polskiego – 2 rok studiów pierwszego stopnia (90 godzin)

- praktyczna nauka języka polskiego (język polski w edukacji szkolnej) – 2 rok studiów pierwszego stopnia (15 godzin)

na kierunku filologia romańska

- praktyczna nauka języka francuskiego – 1 rok studiów pierwszego stopnia (60 godzin)

na kierunku filologia włoska

- praktyczna nauka języka włoskiego – 1 rok studiów pierwszego stopnia (60 godzin)

na kierunku kulturoznawstwo – specjalność kultura Dalekiego Wschodu

- język chiński – 1 rok studiów pierwszego stopnia (60 godzin)

- język chiński – 2 rok studiów pierwszego stopnia (60 godzin)

- język chiński – 3 rok studiów pierwszego stopnia (60 godzin)

na kierunku kulturoznawstwo – specjalność ogólna

- warsztaty teatralne – 3 rok studiów pierwszego stopnia (30 godzin)

- twórcze pisanie o kulturze – 3 rok studiów pierwszego stopnia (30 godzin)

- warsztaty teatralne/coachingowe – 1 rok studiów drugiego stopnia, spec. animacja kultury (30 godzin)

- metody animacji kultury – 1 rok studiów drugiego stopnia, spec. animacja kultury (30 godzin)

- edukacja regionalna – 1 rok studiów drugiego stopnia, spec. folklorystyczna (30 godzin)

- podstawy folklorystyki – 1 rok studiów drugiego stopnia, spec. folklorystyczna (30 godzin)

na kierunku lingwistyka praktyczna i copywriting

- grafika komputerowa – 3 rok studiów pierwszego stopnia (30 godzin)

na kierunku lingwistyka stosowana

- praktyczna nauka języka arabskiego – 1 rok studiów pierwszego stopnia (30 godzin)

- praktyczna nauka języka francuskiego – 1 rok studiów pierwszego stopnia (60 godzin)

- praktyczna nauka języka hiszpańskiego – 1 rok studiów pierwszego stopnia (30 godzin)

 

Wszystkie zajęcia stacjonarne na danym kierunku i roku studiów odbywać się będę w ciągu jednego dnia pomiędzy godziną 10.00 a 18.00. Tego dnia nie będą zaplanowane żadne inne zajęcia dydaktyczne. Prowadzenie zajęć stacjonarnych będzie zorganizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego.  Pozostałe zajęcia przewidziane w planie studiów na semestr zimowy będą realizowane w trybie zdalnym.

 

Dziekan

dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK

 

Treść komunikatu

 

pozostałe wiadomości