Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Najlepsi roku akademickiego 2021/22 zostali wybrani

Maria Woźniak, Agata Kobylska, Kamil Ptasiński
fot. nadesłane

Komisja konkursowa przyznała tytuły najlepszych na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2021/2022. Gratulujemy laureatkom i laureatowi:

Tytuł najlepszej absolwentki otrzymała Maria Woźniak.
Maria Woźniak jest absolwentką filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym UMK Ukończyła studia magisterskie z wynikiem bardzo dobrym (średnia ocen 4,84). Pracę magisterską pt. „Przekłady Koranu na język polski. Analiza filologiczna w ujęciu komparatystycznym” napisała pod opieką dr hab. Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, prof. UMK i obroniła na ocenę bardzo dobrą.
Aktywnie brała udział w życiu Uczelni, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego w latach 2020-2022. W roku akademickim 2020/2021 była przewodniczącą Edytorskiego Koła Naukowego Wyjustowani i redaktorką naczelną czasopisma „Tekstura. Rocznik filologiczno-kulturoznawczy”.
Brała udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, m.in. „Tatars in the History and Culture of Lithuania from the 14th to the 21st Centuries: the Latest Researches” w Wilnie. Ponadto była sekretarzem konferencji naukowych, np. VII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego i międzynarodowej konferencji naukowej „Kobiety z Witkacym w tle”. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych.
Od października rozpocznie studia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych UMK.

Tytuł najlepszej studentki trafił do Agaty Kobylskiej.
Agata Kobylska rozpocznie piąty rok studiów na kierunku filologia germańska. Językiem niemieckim fascynuje się już od najmłodszych lat, odkąd tylko przedmiot ten pojawił się w jej planie lekcji szkoły podstawowej. Jednak dopiero studia uświadomiły jej piękno tego języka oraz bogactwo kulturowe, jakie nierozerwalnie się z nim wiąże. Poza studiami Agata Kobylska interesuje się fotografią, uwielbia długie przejażdżki rowerem oraz wielogodzinne spacery. Wolne chwile stara się także poświęcać na pielęgnowanie jeszcze jednej pasji, jaką jest kuchnia roślinna.

Kamil Ptasiński rozsławił imię Uniwersytetu na arenie międzynarodowej.
Kamil Ptasiński jako student filologii bałkańskiej planuje swoją przyszłość związać z Bałkanami i dalszym pogłębianiem wiedzy oraz zainteresowań o tym regionie. Dzięki dwóm wymianom studenckim Erasmus+ (do Bułgarii i Czarnogóry), które zawsze będzie miło wspominał, udało mu się lepiej poznać kultury tych państw i rozwinąć umiejętności językowe. Podczas ostatniego wyjazdu Erasmus wziął udział w spotkaniu z członkiniami Stowarzyszenia Polonii w Czarnogórze.

 

Nasze kandydatki i nasz kandydat będą ubiegać się o odpowiednie tytuły najlepszych na całym UMK!

pozostałe wiadomości