Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Nadchodzi Światowy Kongres Kopernikański

Zdjęcie ilustracyjne
Inaugurację Kongresu zaplanowano na 19 lutego - w 550. rocznicę narodzin Mikołaja Kopernika fot. fot. Andrzej Romański

Uroczystościami w Auli UMK rozpocznie się 19 lutego Światowy Kongres Kopernikański, organizowany w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika.

Celem kongresu, który przygotowują wspólnie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, jest przedstawienie stanu badań nad życiem i działalnością Mikołaja Kopernika, a także jego wpływu na rozwój nauki, kultury i sztuki.

Toruńskie otwarcie

Pierwszą odsłoną Kongresu będzie toruńska inauguracja, którą zaplanowano na 19 lutego –  w rocznicę urodzin wielkiego astronoma, która jest jednocześnie Świętem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Uroczystości, w których wezmą udział m.in. rektorzy współorganizujących Kongres uniwersytetów, rozpoczną się mszą świętą w Bazylice Katedralnej św. Janów, gdzie odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica w Kaplicy Kopernikowskiej.

Po nabożeństwie orszak akademicki złoży kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na toruńskim Rynku Staromiejskim.

O godz. 11:00 ceremonia przeniesie do Auli UMK, gdzie głos zabiorą m.in. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz rektorzy: prof. Andrzej Sokala – rektor UMK, prof. Jacek Popiel – rektor UJ, prof. Jerzy Przyborowski – rektor UWM oraz prof. Krzysztof Mikulski – dyrektor Centrum Badań Kopernikańskich.

Ważnym punktem uroczystości będzie wykład inauguracyjny, który wygłosi prof. Phillip James Edwin Peebles, kanadyjski astronom i kosmolog, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za rok 2019.

Kongres rozpocznie się 19 lutego w Toruniu, a następnie ruszy w Polskę. Kolejne przystanki to Kraków i Olsztyn; we wrześniu obrady wrócą na UMK.
fot. Andrzej Romański

Z Kongresem przez Polskę

Światowy Kongres Kopernikański będzie miał formułę "kroczącą". Obrady odbywać się będą kolejno w Krakowie (24-26 maja), Olsztynie (21-24 czerwca) i Toruniu (12-15 września).

W Krakowie spotkają się ekonomiści, filozofowie oraz badacze historii tych dyscyplin. W programie znajdą się sekcja filozoficzna "Dziedzictwo kopernikańskie" oraz sekcja ekonomiczna " Wokół pieniądza", której celem jest przypomnienie traktatu Mikołaja Kopernika "Monetae cudendae ratio", poświęconego wartości pieniądza oraz reformie monetarnej.

W części olsztyńskiej kongresu obrady skupią się na biografii astronoma, a także muzeach mu poświęconych. Zaplanowano sekcję biograficzną "Mikołaj Kopernik - życie i działalność", która przybliży m.in. edukację i młodość astronoma oraz jego działalność publiczną, a także sekcję muzealno-konserwatorską poświęconą problemom związanym z badaniem, inwentaryzacją oraz utrzymaniem obiektów zabytkowych, które bezpośrednio związane są z postacią Mikołaja Kopernika.

Celem Kongresu jest przedstawienie stanu badań nad życiem i działalnością Mikołaja Kopernika, a także jego wpływem na rozwój nauki, kultury i sztuki.
fot. Andrzej Romański

We wrześniowej odsłonie Kongresu, kiedy obrady wrócą do Torunia, wezmą udział historycy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, historycy sztuki, astronomowie i historycy astronomii oraz przedstawiciele nauk medycznych. Ponadto zorganizowane zostaną wydarzenia skierowane do nauczycieli, edukatorów, młodzieży oraz społeczności lokalnej. W tej części zaplanowano aż sześć sekcji: astronomiczną, kulturoznawczą, historii medycyny, lekarską, nauczycielską, młodzieżową.

W czasie trwania Światowego Kongresu Kopernikańskiego od 11 do 15 września 2023 r. odbędzie się 41. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w 100-lecie jego istnienia.

Strona Kongresu: https://www.copernicus2023.com/

Media społecznościowe ŚKK:

Facebook: https://www.facebook.com/SwiatowyKongresKopernikanski

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/swiatowy-kongres-kopernikanski-world-copernican-congress

YouTube: https://www.youtube.com/@swiatowykongreskopernikanski

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.