KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Najlepsze prace dyplomowe WH 2021/2022 nagrodzone

Sebastian Tauer, Aurelia Wojtalewicz, Maria Woźniak, Oktawia Magdziarz, Dajana Przybysz
fot. nadesłane

8 marca 2023 r. prodziekan ds. studenckich dr hab. Marzenna Cyzman-Eid, prof. UMK wręczyła nagrody za najlepsze prace dyplomowe napisane na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2021/2022. Oto lista nagrodzonych:

Sebastian Tauer napisał najlepszą literaturoznawczą pracę magisterską pt. Neosarmackie narracje Jacka Komudy. Ideologia i struktura pod kierunkiem dr. hab. Pawła Bohuszewicza, prof. UMK.

Aurelia Wojtalewicz napisała najlepszą literaturoznawczą pracę licencjacką pt. Daleka, groźna, niepojęta – obcość radykalna w „Niezwyciężonym” Stanisława Lema i „Ślepowidzeniu” Petera Wattsa pod kierunkiem dr hab. Pauliny Abriszewskiej, prof. UMK.

Maria Woźniak napisała najlepszą językoznawczą pracę magisterską pt. Przekłady „Koranu” na język polski. Analiza filologiczna w ujęciu komparatystycznym pod kierunkiem dr hab. Joanny Kulwickiej-Kamińskiej, prof. UMK.

Oktawia Magdziarz napisała najlepszą językoznawczą pracę licencjacką pt. Analiza przekładu elementów kulturowych w powieściach kryminalnych Ivy Procházkovej pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Dembskiej, prof. UMK.

Dajana Przybysz napisała najlepszą kulturoznawczą pracę licencjacką pt. Ralph Kaminski: kampowy artysta polskiej sceny muzycznej pod kierunkiem dr Marzenny Wiśniewskiej.

Gratulujemy nagrodzonym osobom oraz ich promotorkom i promotorom!

 

Poniżej sylwetki laureatów i laureatek:

Sebastian Tauer
Doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych UMK. W ramach tejże pracuje nad literaturoznawczym projektem badawczym „Ideologia (nie)rzeczywista. Fantastyczna literatura prawicowa w Polsce (po roku 1973)”. Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Naukowo interesuje się literaturą fantastyczną i fandomem oraz zjawiskiem neosarmatyzmu. Założyciel dwóch kół naukowych studencko-doktoranckich, autor publikacji naukowych i uczestnik licznych konferencji, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, jako prelegent i członek komitetu organizacyjnego. Prywatnie rekonstruktor historyczny, zajmujący się okresem 1910-1921 i wiekiem XVII.

Aurelia Wojtalewicz
Absolwentka komparatystyki literacko-kulturowej na Wydziale Humanistycznym UMK. Obecnie studiuje kulturoznawstwo drugiego stopnia, realizując specjalizację animacja kultury. Swoje studia łączy z pracą zawodową, którą podjęła po stażu zorganizowanym przez UMK w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu. Praca licencjacka, napisana pod opieką dr hab. Pauliny Abriszewskiej, prof. UMK, pt. Daleka, groźna, niepojęta – obcość radykalna w „Niezwyciężonym” Stanisława Lema i „Ślepowidzeniu” Petera Wattsa powstała w wyniku fascynacji literaturą fantastyczno-naukową i nowymi definicjami życia w świecie ponowoczesnym. Poza studiami i pracą każdą wolną chwilę poświęca na rozwój swoich umiejętności gry na gitarze oraz pielęgnacji domowego ogrodu.

Maria Woźniak
Magister, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych UMK w dyscyplinie językoznawstwo. W projekcie badawczym realizowanym podczas kształcenia w szkole doktorskiej bada XVII-wieczny traktat polemiczno-antyislamistyczny w ujęciu językoznawczym i tekstologicznym. Brała udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych, zarówno jako prelegentka, jak i sekretarz. Jest autorką i współautorką publikacji naukowych.

Oktawia Magdziarz
W lipcu tego też roku obroniłam swoją pracę dyplomową, napisaną pod kierownictwem dr. hab. Katarzyny Dembskiej i ukończyłam studia licencjackie na kierunku lingwistyka stosowana (język francuski z językiem czeskim). Właściwie do czasu pierwszych zajęć z przekładu, prowadzonych przez Panią Doktor Joannę Marek, tkwiłam w przekonaniu, że język może istnieć i funkcjonować bez elementów kulturowych. Dopiero aktywna praca z tekstami różnego rodzaju pokazała mi, że język stanowi „odbicie” kultury danej społeczności. W swojej pracy dyplomowej skupiłam się przede wszystkim na przeanalizowaniu sposobów tłumaczenia konkretnych odwołań do czeskiej historii i kultury. Czeskie powieści kryminalne należą bowiem do kanonu lektur, które obecnie niestety nie stanowią priorytetu dla tłumaczy i wydawców. Dopiero na przestrzeni kilku ostatnich lat pojawiły się na rynku polskim przekłady czeskich kryminałów, które nie tylko starają się przedstawić nam historie dokonywanych zbrodni, ale również przekazać polskiemu czytelnikowi garstkę wiedzy na temat czeskiej rzeczywistości. Od dłuższego czasu zajmuję się problematyką przekładu, a przygotowana przeze mnie praca licencjacka stanowi dopiero początek mojej pracy z przekładem. Obecnie kontynuuję edukację na studiach magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku studia slawistyczne specjalność studia bohemistyczne i pracuję nad przygotowywaniem pracy magisterskiej, której temat będzie skupiał się głównie na sposobie tłumaczenia polskich neologizmów na język czeski.
Tłumaczenie literackie od dawna stanowi centrum moich zainteresowań i chciałabym poprzez swoje działania w przyszłości znacznie wpłynąć na rozpowszechnienie czeskiej literatury fantastycznej i kryminalnej w Polsce i na świecie.

Dajana Przybysz  
Obecnie studentka I roku studiów magisterskich na kierunku Kulturoznawstwo, specjalizacja film i nowe media. Chciałabym niezmiernie podziękować mojej promotorce dr Marzennie Wiśniewskiej za wsparcie i pomoc, jakie od niej otrzymałam w trakcie tworzenia mojej pracy licencjackiej. Zależało mi na tym, żeby przedstawić twórczość Ralpha Kaminskiego i jego wrażliwość artystyczną w kontekście kampu oraz kultury queerowej. Myślę, że ta perspektywa pomaga zrozumieć, na czym opiera się artysta kreując swój niezwykle odważny wizerunek artystyczny, który wyróżnia go na polskiej scenie muzycznej.


Wkrótce przedstawimy wyróżnionych w konkursie na najlepsze prace dyplomowe 2021/2022.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.