KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Zaproszenie na wykład prof. Marka Podlasiaka o Teatrze Miejskim w Toruniu

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy na wykład „Kiedy słowo polskie po raz pierwszy wybrzmiało w Teatrze Miejskim w Toruniu?”, który wygłosi dr hab. Marek Podlasiak, prof. UMK w Muzeum Historii Torunia. Przedmiotem wykładu, opartego na nieznanych dotąd lub w sposób szczątkowy wykorzystanych materiałach źródłowych, będzie rekonstrukcja procesu kształtowania się polskiego życia teatralnego w Toruniu w 1920 roku.

Dotarcie do materiałów archiwalnych umożliwiło wypełnienie znaczącej luki badawczej i prezentację pełnej historii Teatru Miejskiego w Toruniu od momentu wkroczenia wojsk polskich do miasta po okresie zaborów (18.01.1920) aż do oficjalnej inauguracji pierwszego polskiego sezonu teatralnego (28.11.1920). W okresie tych 11 miesięcy, w których odbudowywała się polska państwowość w Toruniu, scena Teatru Miejskiego stała się przestrzenią wielu ważnych wydarzeń mających wymiar nie tylko artystyczny, ale także istotne znaczenie dla życia społeczno-politycznego miasta.

Termin spotkania: 30 marca 2023 r., godz. 17.00

Wstęp bezpłatny!


Więcej

Wydarzenie na Facebooku

pozostałe wiadomości