KontaktFosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Godziny dziekańskie 23 marca 2023 r.

Czerwony budzik na dłoni. Niebieskie tło.

W związku z dorocznymi spotkaniami prodziekanów ze studentami Wydziału Humanistycznego UMK w sprawie procesu oceny zajęć dydaktycznych będą obowiązywać godziny dziekańskie we czwartek 23 marca, godz. 8.00-11.15 dla kierunków: etnologia - antropologia kulturowa, filologia angielska, filologia germańska, japonistyka, komparatystyka literacko-kulturowa, kulturoznawstwo, lingwistyka praktyczna i copywriting.

pozostałe wiadomości