Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Zaproszenie na wykład: Niekomunikowanie. Ciemna energia sieci społecznych

dr Bogdana Balicki
fot. nadesłane

Zakład Antropologii Literatury i Nowych Mediów serdecznie zaprasza na wykład dr. Bogdana Balickiego pt. "Niekomunikowanie. Ciemna energia sieci społecznych".

Czas: 6.06.2023; 16.45 – 18.15
Miejsce: Coll. Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, sala im. L. Kolankowskiego

Wykład będzie stanowił rozwinięcie ciekawej koncepcji zaproponowanej w artykule „Odmowa komunikowania jako narzędzie w organizacji społecznej. Prolegomena” („Dyskurs & Dialog” 2022, nr 1). Wychodząc z systemowo-konstruktywistycznej perspektywy, autor definiuje zjawisko odmowy komunikowania jako element gwarantujący stabilność konstruktów właściwych społecznościom opartym o tożsamość grupową bądź kulturową.

Do zobaczenia!

pozostałe wiadomości