Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Językowy wolontariat w YUFE

Dwie osoby siedzą przy okrągłym stoliku i uśmiechają się. Jedna z nich ma przed sobą laptopa
Do zadań korepetytora i opiekuna kawiarenki językowej należeć będą: przygotowywanie i realizacja zajęć, tworzenie i obsługa wirtualnych spotkań, a także ewentualne konsultacje z osobami uczestniczącymi w kursie fot. Andrzej Romański

Rozpoczął się nabór studentek i studentów chętnych do poprowadzenia zajęć w Wirtualnej Kawiarni Językowej YUFE. Za wolontariat w charakterze językowego tutora można otrzymać YUFE Civic Star.

Wirtualna Kawiarnia Językowa to przestrzeń, w której studenci i studentki YUFE spotykają się online raz w tygodniu, aby pod okiem native speakera prowadzić swobodne rozmowy w języku obcym i doskonalić swoje kompetencje językowe. Kursy obejmują języki państw reprezentowanych przez uczelnie członkowskie YUFE.

O stanowisko korepetytora w Wirtualnych Kawiarniach Językowych YUFE może ubiegać się osoba, która:

  • studiuje na jednej z uczelni partnerskich YUFE;
  • jest rodzimym użytkownikiem języka polskiego, chorwackiego, niderlandzkiego, angielskiego, fińskiego, francuskiego, niemieckiego, greckiego lub hiszpańskiego albo znająca któryś z tych języku w stopniu biegłym;
  • rozwija pasję do języków i jest gotowa poświęcić na spotkania 90 minut tygodniowo;
  • jest przygotowana do prowadzenia cotygodniowych konwersacji online, ułatwiania dyskusji i odpowiadania na pojawiające się na bieżąco pytania;
  • ma możliwość prowadzenia zajęć w pierwszym semestrze roku akademickiego 2023/2024.

Do zadań korepetytora i opiekuna kawiarenki językowej należeć będą: przygotowywanie i realizacja zajęć, tworzenie i obsługa wirtualnych spotkań, a także ewentualne konsultacje z osobami uczestniczącymi w kursie. Tutorzy mogą liczyć na wsparcie ze strony wykwalifikowanych lektorów oraz udział w szkoleniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć.

Wirtualna Kawiarnia Językowa YUFE w pierwszym semestrze roku akademickiego 2023/2024. Przewidzianych jest osiem 90-minutowych spotkań.

Na jakie korzyści mogą liczyć przyszli tutorzy? Spotkania pozwolą im na nawiązanie nowych kontaktów z ciekawymi studentami i studentkami z innych krajów oraz własny rozwój pod okiem doświadczonych instruktorek i instruktorów językowych. Pomocny będzie również dostęp do bazy materiałów stworzonych przez Instytuty Językowe YUFE specjalnie na potrzeby osoby prowadzącej zajęcia. Ponadto dzięki udziałowi w wolontariacie można uzyskać certyfikat YUFE Civic Star potwierdzający społeczne zaangażowanie oraz zdobyć doświadczenie w zarządzaniu grupą i komunikacji międzykulturowej.

Link do rejestracji: https://virtualcampus.yufe.eu/link/course/xFzyJrUUxZS42Xdd

Pytania o szczegółowe informacje należy kierować na adres yufe.onlinelanguagecafe@uantwerpen.be.

Inne możliwości wolontariatu YUFE na UMK:

pozostałe wiadomości