Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Czekamy na zgłoszenia kandydatów do tytułów najlepszego studenta i absolwenta do 20 września

Rysunkowe postaci absolwentów podrzucają birety w górę.

Studentki i Studenci, Absolwentki i Absolwenci Wydziału Humanistycznego,

zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur do:

  • tytułu najlepszego absolwenta Wydziału Humanistycznego;
  • tytułu najlepszego studenta Wydziału Humanistycznego;
  • wyróżnienia za rozsławienie imienia Uniwersytetu na arenie międzynarodowej.

Wnioski należy przesłać do dnia 20 września 2023 r.* na adres e-mail prodziekan ds. studenckich dr hab. Marzenny Cyzman-Eid, prof. UMK (mcyzman@umk.pl). Do wniosku należy załączyć zeskanowane potwierdzenia uzyskanych osiągnięć.

*Uwaga! Z przyczyn niezależnych czekamy na wnioski do 20 września 2023 r. (środa).

 


Zgodnie z Regulaminem Studiów UMK najlepszy student i absolwent Uniwersytetu wybierani są spośród najlepszych studentów i absolwentów wydziałów.

 

pozostałe wiadomości