Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Zaproszenie na konferencję: Od świata do języka. Stałość i zmienność w językach słowiańskich

Ksiązki z cyklu
fot. nadesłane

Komitet naukowy konferencji z cyklu "Synchronia i diachronia – zbliżenia i dialogi", organizowanej przez Katedrę Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego UMK, serdecznie zaprasza Państwa do uczestnictwa w tegorocznym spotkaniu naukowym pt. "Od świata do języka. Stałość i zmienność w językach słowiańskich". Konferencja odbędzie się 6 i 7 października 2023 roku w Toruniu.

Po czteroletniej przerwie wracamy do zapoczątkowanego w 2005 roku cyklu spotkań mających na celu wymianę doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy między badaczkami i badaczami z polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych, a także promowanie badań nad językami słowiańskimi w aspekcie synchronicznym i diachronicznym.

Program konferencji - aktualizacja z dnia 2.10.2023 r. 

dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak, prof. UMK
dr hab. Joanna Kamper-Warejko, prof. UMK
dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska, prof. UMK

pozostałe wiadomości