Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Stypendia ministra

Dziewczyna z torbą na ramieniu trzyma w rękach dwie książki, jedną przegląda
Do 12 października studenci są zobowiązani do wypełnienia odpowiednich części wniosków fot. fot. Andrzej Romański

Od 1 października studentki i studenci będą mogli składać wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Do 9 października studenci, którzy chcieliby wnioskować o stypendium ministra, powinni zgłosić się do odpowiednich koordynatorów uczelnianych za pomocą wiadomości e-mail wysłanej z konta pocztowego na serwerze uniwersyteckim. Koordynatorami uczelnianymi są:

  • w kampusie toruńskim: Justyna Roszak i Joanna Zielińska; kontakt: stypendium.ministra@umk.pl, tel. 56 611 20 73;
  • w kampusie bydgoskim: Joanna Światowa; kontakt: stypendium.ministra@cm.umk.pl, tel. 52 585 33 88.

Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, kierunek studiów oraz telefon kontaktowy studenta. Koordynatorzy przekażą studentom loginy i hasła do systemu OSF. Do 12 października studenci są zobowiązani do wypełnienia odpowiednich części wniosków (części B i C) oraz wygenerowania ich z systemu oraz przesłania do koordynatorów przy pomocy poczty elektronicznej. Następnie koordynatorzy, po weryfikacji danych osobowych studentów przez dziekanaty, wyślą wnioski o stypendia do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jednym z warunków ubiegania się o stypendium ministra jest zaliczenie poprzedniego roku studiów i uzyskanie wpisu na kolejny rok. W związku z tym studenci przyjęci na I rok studiów pierwszego stopnia lub I rok studiów jednolitych magisterskich nie mogą ubiegać się o to stypendium. Należy także pamiętać, że średnia ocen ze studiów nie jest punktowana; ważne są wyłącznie znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe.

Szczegółowa procedura składania wniosków na UMK jest określona zarządzeniem Rektora UMK Nr 199 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie przyznawania stypendium ministra dla studentów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2020 r. poz. 325).

Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty

Więcej o stypendiach na stronie MEiN

pozostałe wiadomości