Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

Dr Agnieszka Markuszewska laureatką konkursu MINIATURA 7

Dr Agnieszka Markuszewska
fot. Filip Bukowski

Z przyjemnością informujemy, że dr Agnieszka Markuszewska została laureatką konkursu MINIATURA 7. Grant w wysokości 24 750 zł zostanie przeznaczony na realizację projektu „Auto/bio/geografie. Geografia literacka Zygmunta Krasińskiego”.

Gratulujemy!


Wyniki konkursu MINIATURA 7


Opis projektu

Najważniejszym zadaniem związanym z projektem „Auto/bio/geografie. Geografia literacka Zygmunta Krasińskiego" jest praca badawcza w Bibliothèque nationale de France w Paryżu (przewidziana kwota: 24 750 zł). Dysponuje ona bogatym księgozbiorem prac naukowych dotyczących zagadnień teoretycznych i metodologicznych z zakresu geografii literackiej, geografii kulturowej, tzw. zwrotu przestrzennego, mapowania egzystencjalnego doświadczenia (mapy narracyjne i mapy autobiograficzne) oraz literackich praktyk autobiograficznych (tzw. autofikcji). Rekonstruując auto/bio/geografie Krasińskiego i opisując tworzone przez poetę w listach i wielu utworach literackich espaces imaginaires, w których dochodzi do swoistego połączenia sfery egzystencji ze sferą literacką, sięgnięcie do specjalistycznej literatury przedmiotu jest niezbędne. Prace te stanowią metodologiczną podstawę prowadzonych badań i analiz.

Zygmunt Krasiński, przemierzając szlaki dziewiętnastowiecznej Europy, tkał swoistą sieć geograficznych i intymno-literackich zależności, przenosząc je w sferę auto/bio/geo/grafii, w której indywidualna egzystencja zostaje naznaczona duchem miejsca. Jego „Ja” autobiograficzne tworzy się zarówno w czasie, jak i przestrzeni, uwydatniając interakcję „pomiędzy przestrzenią, podmiotem i poiesis”, co najlepiej widać w jego listach, polskich i francuskich utworach z lat 30. oraz w niektórych późniejszych wierszach czy fragmentach poematów i dramatów. W przypadku polskiego poety konkretna przestrzeń często stawała się też czynnikiem konstytuującym tożsamość. Twórczość epistolarna i literacka Krasińskiego nigdy nie została opisana całościowo w tym kontekście i z wykorzystaniem tej właśnie metodologii.

pozostałe wiadomości