Kontakt Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3510
e-mail: Dziekanat_Human@umk.pl

OPUS 25 dla prof. dr. hab. Przemysława Żywiczyńskiego

Prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński
fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński otrzymał grant w ramach programu OPUS 25 z Narodowego Centrum Nauki w kwocie 755 640 zł na realizację projektu „Wpływ środowiska na ewolucję komunikacji: badania nad hipotezą niszy językowej”.

Serdecznie gratulujemy!

 

Więcej na stronie www.ncn.gov.pl/konkursy/


Opis projektu:

 Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego język jest taki, jaki jest? W tym projekcie staramy się odpowiedzieć na to pytanie, badając jak język jest kształtowany przez środowisko, w którym się go używa. Bazując na hipotezie niszy językowej (Linguistic Niche Hypothesis), zakładamy, że zarówno język jak i poprzedzające go formy komunikacji, zwłaszcza pantomima, dostosowują się do nisz środowiskowych i społecznych, w których się ich uczy i używa, podobnie jak organizmy dostosowują się do nisz ekologicznych. Głównym celem projektu jest zbadanie trzech źródeł wpływu środowiska na komunikację: postaw fizycznych związanych z aktem komunikacji, środowiska fizycznego oraz składu komunikujących się grup. Aby je zbadać, przeprowadzimy trzy eksperymenty oparte na paradygmatach semiotyki eksperymentalnej. Uczestnicy wezmą udział w grach referencyjnych, w których będą komunikować znaczenia przy użyciu pantomimy, bez użycia mowy. Manipulacje eksperymentalne obejmą różne aspekty środowiska: postawę ciała, elementy fizycznego otoczenia i skład grupy. Efektywność komunikacji pantomimicznej, jej konwencjonalizacja oraz strategie używane przez uczestników zostaną poddane analizie w oparciu o dane pochodzące z anotacji materiału wideo oraz dane motion-capture i dane okulograficzne. Zaplanowane badania nad wpływem czynników środowiskowych na komunikację pogłębią wiedzę na temat tego, dlaczego języki jest, jaki jest i jak ewoluował, by takim być.

pozostałe wiadomości